Tidigare bussdepå omvandlas till 165 bostäder

 
  • Namnet Aroma knyter an till platsens historia som äppelodling och i det nya området kommer ett antal Aromaträd planteras. Bild: Fojab Arkitekter

    Namnet Aroma knyter an till platsens historia som äppelodling och i det nya området kommer ett antal Aromaträd planteras. Bild: Fojab Arkitekter

  • Lägenheterna får öppen planlösning.

    Lägenheterna får öppen planlösning.

  • Området består av två bostadskvarter med varierande huskroppar i olika fasadmaterial.

    Området består av två bostadskvarter med varierande huskroppar i olika fasadmaterial.

Föregående
Nästa
 
Nu har Aromalund, cirka 300 meter norr om Lund C, börjat byggas.
Platsen där det tidigare har varit en bussdepå ska förvandlas till ett område med totalt 165 bostäder.


Aromalund ska bli ett nytt bostadskvarter strax norr om Lunds centralstation, vid foten av Kung Oskars bro. Här utvecklas flerbostadshus om totalt cirka 165 bostäder, varav ungefär hälften ingår i etapp ett. 

I den första fasen ligger fokus på kvarter B som ligger mellan kvarter A, längst norrut, och den kommersiella fastigheten närmast Kung Oskars bro. Kvarter B blir hjärtat i Aromalund. Här skapas 5 trapphus med totalt 84 lägenheter på mellan ett och sex rum och kök, från 28 m2 upp till 209 m2.

När hela området står färdigt består Aromalund av två likvärdiga, u-formade bostadskvarter med en bred variation av huskroppar i olika fasadmaterial och uttryck på mellan 4-6 våningsplan. 

Bakom projektet står Göteborgsbaserade fastighetsutvecklingsbolaget Sjöson i nära samarbete med Fojab Arkitekter i Skåne. 
– Aromalund är ett spännande projekt med potential att tillföra Lund och Lunds bostadsmarknad något nytt. Som ny fastighetsutvecklare på marknaden har vi inte en ryggsäck med oss av traditioner eller invanda mönster. Vi kan tänka i nya banor och är fria att skapa något som människor verkligen vill ha, säger Hans-Anders Karlsson, som tillsammans med Lars Sjöberg representerar Sjöson som byggherre för Aromalund. 
 
Byggnationen är nu påbörjad genom markarbetet. Det första som kommer att ske ”ovan jord” är uppförandet av muren som ska ligga mellan spåren och bostäderna och det kommersiella huset.
Byggnadsentreprenör är H2 Entreprenad.

Projektet ska vara klart för inflyttning i slutet av 2020.

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.

Läs mer