Kontor

Stockholm
Svärdvägen 9
182 33 Danderyd

Ljusdal
Löjtnantsgatan 9
827 81 Ljusdal
0651-55 25 00

www.byggfakta.se

Redaktionen

Chefredaktör och ansvarig utgivare
Samuel Karlsson

Prenumeration
kundtjanst@byggfakta.se
0651-55 25 00

Annonsbokning

Läs mer på www.annonskraft.se/byggfakta