”Krisen får inte bli för djup”

 
”Krisen får inte bli för djup”Byggandet av nya bostäder har avstannat samtidigt som behoven växer. Frågan är om botten är nått. Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren ser tendenser till en vändning.

Enligt boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren, som var första talaren på Nordbyggs stora scen, har behovet att bygga nya bostäder ökat under en längre tid.

- Under fler år byggde vi inte så mycket som vi behöver för att möta efterfrågan. Vi behöver vi bygga ytterligare 39 000 bostäder om året för att det inte ska bli värre, säger han.

Befolkningen ökar, vi lever längre och allt fler bor i ensamhushåll. Antalet påbörjade bostäder under 2021 och 2022 låg i takt med behoven. Men under 2023 så rasar det neråt. Preliminära siffrorna visar på närmare 30 000 påbörjade bostäder och under innevarande år räknar man med att det går ner till någonstans runt 20 000 påbörjade bostäder.

- Även om räntorna går ner kommer de fortsättningsvis ligga på högre nivåer än man vant sig vid tidigare. Under den här perioden har även byggpriserna stigit med ungefär 30 procent. Gapet mellan nyproduktion och det befintliga behovet är större än någonsin, säger han.

Enligt Anders Sjelvgren finns det tecken som tyder på att man når en botten under 2025. Men det finns en uppenbar risk att det kan ta lång tid innan det tar fart på riktigt igen.

- Vi ser signaler på en vändning men det är mycket förväntningar som är svåra att värdera. När vi tittar på tidigare kriser så ser vi att det ofta tar väldigt lång tid innan det sätter i gång igen, säger han.

Tittar vi på färdigställda bostäder så visar preliminära siffror på närmare 70 000 som blev klara under 2023. Prognoserna framåt pekar på mer än en halvering.

- Det kan ha att göra med stöden som hållit uppe produktionen. Man har försökt färdigställa så mycket som möjligt för att få tillgång till stöden. Men här ser vi en kraftig nedgång där vi tror att de färdigställda hamnar på 25 000 bostäder. Det är igen glad bild jag målar upp men det viktiga är att krisen inte blir djup och långvarig, säger han.

Under seminariet på Nordbygg lyfte han även fram det nya regelverket för EPBD som kommer innebära stora behov av investeringar kommande år. Kravet är att vi som nation ska nå netto noll utsläpp från våra byggnader till 2050.

- Det här är otroligt komplicerat och det gäller både nya byggnader och det befintliga beståndet. Det innebär stora utmaningar för byggbranschen. Det här kan vi bara lösa tillsammans. Hur vi ska lösa det är inte klart ännu, säger Anders Sjelvgren.

    /Samuel Karlsson

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen