Annonsering på BYGGFAKTA.today

Byggfakta.today vänder sig till alla som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster. Tidningen har varit etablerad i pappersform sedan 1989.

Varje dag publiceras initierade artiklar och reportage om händelser och personer som påverkar utvecklingen i byggbranschen. Redaktionen skriver om trender i Sverige och internationellt, presenterar dagens och morgondagens makthavare och ledare inom svensk byggmarknad. Tillsammans med viktiga byggnyheter, byggstarter och uppdrag samt omfattande analyser av marknadsläget med trender och tendenser om hur byggmarknaden utvecklas regionalt och nationellt.

BYGGFAKTA.today går ut 1 gång i veckan, för att hålla hela byggsverige uppdaterat, till 48 000 abonnenter som får ta del av just era nyheter, ger er bättre affärsmöjligheter.

Prislista/Mediaplan: Svenska | English