BYGGFAKTA.today

Byggbranschens senaste nyheter, nu även på nätet!

Vi skriver om trender i Sverige och internationellt, presenterar dagens och morgondagens makthavare och ledare inom svensk byggmarknad. I notisform ger vid dig sammandrag av viktiga byggnyheter, byggstarter och uppdrag samt en omfattande sammanställning över aktuella produktnyheter.


Anmäl dig till nyhetsbrevet

Annonsera på BYGGFAKTA.today


BYGGFAKTA LIVE

Vi vet vilka som byggt, bygger och planerar att bygga i Sverige, Norge, Finland och Danmark

Vi har daglig kontakt med byggmarknadens aktörer för att kartlägga var, när och hur det byggs.

Undersökaravdelningen genomför dagligen hundratals intervjuer med byggherrar, konsulter och entreprenörer. Detta tillsammans med officiella källor, statliga och kommunala instanser, ombud etc. sammanställs och förädlas för att sedan komma våra kunder tillgodo.


Gå till Byggfakta.se för att få veta mer och få kontaktpersoner till nya projektByggfakta tidningen

Sveriges största byggtidning* – med branschens bredaste täckning!

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, är Sveriges största byggtidning*. Tidningen vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.

Åtta gånger per år levererar vi ett fullmatat magasin med initierade artiklar och reportage om händelser och personer som påverkar utvecklingen i byggbranschen.

Vi skriver om trender i Sverige och internationellt, presenterar dagens och morgondagens makthavare och ledare inom svensk byggmarknad. I notisform ger vid dig sammandrag av viktiga byggnyheter, byggstarter och uppdrag samt en omfattande sammanställning över aktuella produktnyheter.

I ByggFakta Sverige får du i varje nummer en aktuell analys av marknadsläget samt trender och tendenser om hur byggmarknaden utvecklas regionalt och nationellt.

ByggFakta Sverige gör även kartläggningar och undersökningar av olika segment i byggbranschen. Dessa sammanställningar röner ett stort intresse från branschens aktörer.

* Sveriges största icke fackföreningsägda byggtidning.