Stockholm Vatten-huset byggs om

 
Stockholm Vatten-huset byggs omCastellum vill skapa ett levande blandkvarter med moderna arbets- och mötesplatser i ett mycket attraktivt läge. Stockholm Vattens tidigare huvudkontor från tidigt 1900-tal byggs om. Castellum investerar 307 miljoner kronor i den välkända fastigheten som ska ge cirka 9 000 kvadratmeter moderna kontorslokaler.

Den välkända fastigheten Sabbatsberg 24 om totalt 11 500 kvadratmeter vid Torsgatan i centrala Stockholm, ritades av arkitekten Ferdinand Boberg och uppfördes 1906 som administrationsbyggnad för Stockholms Gasverk. Fram till 2016 rymde den Stockholm Vattens huvudkontor. Castellum tillträdde fastigheten i maj 2017, med avsikt att förädla och utveckla byggnaden för att skapa ett levande blandkvarter med moderna arbets- och mötesplatser i ett mycket attraktivt läge.
 
Den första ombyggnadsetappen som inleds under våren 2018, omfattar cirka 9 000 kvadratmeter och beräknas vara färdigställd under tredje kvartalet 2019. Som en följd av hög efterfrågan på kontorslokaler i centrala Stockholm startar Castellum ombyggnation utan kund, men med god beredskap för anpassning under projektets gång. Fullt uthyrd bedöms investeringen generera en årlig hyresintäkt om 40 miljoner kronor. 
 
”Det är stor efterfrågan på kontorslokaler i centrala Stockholm. I och med ombyggnationen av fastigheten Sabbatsberg 24 breddar Castellum sitt utbud och kommer att kunna erbjuda unika kontorslösningar i ett extremt attraktivt läge nära centralstationen”, säger Henrik Saxborn, Castellums koncernchef. 
 
Ombyggnationen av Sabbatsberg 24 är en del av Torsgatans pågående utveckling mellan Norra Bantorget och S:t Eriksplan. Fastigheten ska i möjligaste mån öppnas upp mot gatan och kopplingen till innergårdarna stärkas, samtidigt som byggnadens unika historik och ursprungliga gestaltning i jugendstil bevaras.

Castellum äger sedan tidigare flera grannfastigheter och planerar att på sikt, tillsammans med Stockholms stad och övriga fastighetsägare i området, utveckla och skapa ett koncept för hela Torsgatan. 

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.

Läs mer