Nytt campus i Borlänge

 
Nytt campus i BorlängeBild: NCC NCC ska på uppdrag av fastighetsägaren Diös bygga om den tidigare fastigheten, Liljanhuset, i Borlänge till en ny högskolebyggnad. Affären är en totalentreprenad i partnering och har ett ordervärde på drygt 400 MSEK.

Byggnationen av det nya campuset i Borlänge är ett projekt för att möta framtida behov och skapa möjligheter till utveckling av Högskolan Dalarnas verksamhet. Högskolans nya campus i Borlänge ska NCC färdigställa genom en om- och tillbyggnad av en tidigare mixfastighet i centrala Borlänge, det tidigare Domus-varuhuset.

Den totala byggytan inklusive tillbyggnad uppgår till 18 500 kvm och kommer innehålla helt nya lärmiljöer och förutsättningar för en utvecklad verksamhet.

– I det här projektet kommer vi återanvända och bygga på den betongstomme som finns, för att skapa det nya campuset för Högskolan Dalarna. Genom att bygga på mark som redan är tagen i anspråk sedan tidigare och återanvända den befintliga stommen förbättrar vi klimatprestandan, säger Henrik Landelius, affärsområdeschef NCC Building Sverige.

Högskolans nya campus i Borlänge blir en byggnad med hög miljöprofil och hållbarhetsprestanda. Byggnaden kommer ha en optimerad energi- och resursanvändning och miljöcertifieras enligt BREEAM In Use Very Good, eller motsvarande.

Affären är en totalentreprenad som genomförs i trepartssamverkan mellan NCC, Diös och Högskolan Dalarna och har ett ordervärde på drygt 400 MSEK. Affären orderregistreras i affärsområde NCC Building Sweden under första kvartalet 2022. Byggstart planeras ske i april 2022 och beräknas vara klart i april 2024

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen