Kvalitet och co-working när arkitekten har makten

 
Kvalitet och co-working när arkitekten har maktenEn kontorsbyggnad i trä med fasader i glas är Utopias förslag. Skiss: Utopia Arkitekter. Utopia Arkitekter tilldelas en markreservation för deras förslag inom projektet ”Vi ger arkitekten makten”, som Örebro kommun lanserade förra våren. Det blir en kontorsbyggnad i trä med fasader i glas med byggstart under första halvan av 2019.

I mars 2017 tilldelade Örebro kommun en förstudie av stadens mest strategiska tomter till Utopia arkitekter. Tomten ligger i direkt närhet till Centralstation och Rättscentrum och är synlig från tre håll mot det stora trafikflödet längs Östra Bangatan.

Nu har Kommunstyrelsen fattat beslut om att sälja marken till ett projektbolag som ägs av Utopia Arkitekter. Villkoret är att Utopia Arkitekter håller den kvalitetsnivå som är avtalat fram till byggstart.

– Vårt hus blir ett unikt inslag i stadsbilden med stomme och bjälklag helt i synligt trä, en öppen bottenvåning med över sex meter i tak, en helt öppen glasfasad med trappor och konferensutrymmen som vetter ut mot Östra Bangatan. Vi hoppas att byggnadens form tydligt ska spegla både dess fysiska öppenhet och öppenheten för nya arbetssätt som vi hoppas ska sätta sin prägel på innehållet, säger Mattias Litström, ansvarig arkitekt på Utopia Arkitekter.

Vanligtvis ger kommunen en byggaktör ensamrätt att under en begränsad tid utveckla sin idé på en tilldelad tomt. Byggaktören väljer därefter en arkitekt för att ta fram ett förslag.

I projektet ”Vi ger arkitekten makten” har kommunen kastat om rollerna för att bidra till en ökad förståelse mellan arkitekter och byggaktörer samt för att se hur det kan påverka den arkitektoniska kvaliteten och genomförbarheten. För genomförandet har Utopia Arkitekter tecknat en avsiktsförklaring med fastighetsbolaget Castellum.

– Vägen har inte varit spikrak, men väldigt lärorik för alla parter. Att pröva nya lösningar har varit en uttalad del av projektet från start. Vi har haft många diskussioner med Utopia Arkitekter kring arkitektonisk kvalitet och samarbetsform och hur det ska förankras i avtal. Resultatet hittills är väldigt lovande och banar väg för ett unikt projekt, säger Peder Hallkvist, stadsarkitekt i Örebro kommun.

I dag har det formella beslutet att sälja marken fattats i Kommunstyrelsen för byggnaden som får sju våningar, öppna ytor för co-working, ett café i bottenplan och som kommer att certifieras Miljöbyggnad Guld.

– Vi bygger mycket i Örebro, men vi vill också bygga bra och våga pröva nya grepp. Nu ser vi för första gången det mycket spännande resultatet i det arbetet och vi vill gärna skriva ett markreservationsavtal och se idéerna förverkligas, säger Ullis Sandberg, ordförande programnämnd Samhällsbyggnad.

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.

Läs mer