Kinnarps ökar transparensen i inredningsbranschen

 
Kinnarps ökar transparensen i inredningsbranschenMed verktyget görs en helhetsbedömning av en produkts totala påverkan. Både mode- och byggbranschen har kommit långt med att göra sitt hållbarhetsarbete relevant för sina kunder. Hållbarhet är en viktig del av erbjudandet, men inredningsbranschen ligger efter. Det vill Kinnarps ändra på och lanserar därför The Better Effect Index – marknadens första verktyg för att ge en heltäckande bild av en produkts avtryck och hållbarhetsfördelar.

Det är ingen hemlighet att branschen står inför stora utmaningar framöver. För att klara FN:s globala hållbarhetsmål behöver förändring ske överallt - hos arkitekter, inredare, designers och producenter. Det nya verktyget The Better Effect Index gör det möjligt att se över hela livscykeln av en produkt. Dessutom är det open source, vilket innebär att alla kan se hur man har bedömt sina produkter.

– Kunden har rätt att veta hur hållbar en produkt är och kunna jämföra med produkter från andra varumärken. Som vi ser det, handlar det om samarbete. Om alla visar upp sin data, kan vi börja jämföra med varandra. Det kommer leda till snabbare förändring i hela branschen, säger Johanna Ljunggren, Sustainability Manager på Kinnarps.

Med verktyget görs en helhetsbedömning av en produkts totala påverkan. Poängen sätts inom sex områden; råvaror och resurser, rena material, återbruk, klimat, socialt ansvar samt ergonomi. Varje område bedöms mellan 1–3, och det är kategoriernas sammantagna värde som bestämmer produktens poäng. På så vis blir det tydligt vilka kriterier produkten uppfyller, men också vad som saknas.

– Vi tyckte det saknades ett verktyg inom inredningsbranschen som visar en heltäckande bild av hållbarhet och det är därför vi ha utvecklat The Better Effect Index. Vi ser framför oss att indexet blir en vägledning för att välja hållbar inredning. Att vara transparent och visa hur det faktiskt ligger till, tror vi är rätt strategi inför framtiden, säger Johanna Ljunggren.

Hållbarhet har alltid varit en nyckel för Kinnarps och indexet är en naturlig utveckling på familjeföretagets hållbarhetskoncept The Better Effect. Att bara själva produkten är bra räcker inte. Hur den tagits fram och vilken effekt den har på individen, omvärlden och den egna organisationen är och förblir lika viktigt. Målet för Kinnarps har alltid varit att skapa arbetsmiljöer som leder till framgång och välmående – för människan, organisationen och omvärlden i stort. Förutom produkter från Kinnarps ingår redan idag Materia, MartinStoll, Drabert, NC Nordic Care och Skandiform. Förhoppningen är att alla möbelproducenter väljer att använda The Better Effect Index.


Jenny Marcuson Fors

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.

Läs mer