Hållbart trähuskvarter i Sundbyberg

 
Hållbart trähuskvarter i SundbybergKvarteret har en trästruktur som blir synlig och framträdande i fasadernas gestaltning. Illustration: Arkitema Architects. Folkehem Trä och Arkitema Architects ligger bakom det vinnande förslaget för nya Ör Centrum. Det nya kvarteret byggs i massivträ i en trappliknande form som tar tillvara dagsljuset.

Visionen för det nya kvarteret är att skapa ett positivt tillskott till stadsdelen Ör där det blir enkelt att leva hållbart tillsammans. Ambitionen är att utveckla stadsdelen till en urban, trygg, social och ekologiskt hållbar stadsdel.

– Detta projekt har många kvaliteter vad gäller social och ekologisk hållbarhet och blir fantastiskt kul att få genomföra. I kvarteret kommer vi att få en mångfald av människor och upplåtelseformer då det innehåller hyresrätter, bostadsrätter, äldreboende och mellanboende, säger Arne Olsson, vd Folkhem Trä.

Kvarteret består av en konstruktion i massivträ med sex olika volymer som varierar i höjd och får sin högsta punkt mot nordöst. Den trappande strukturen har utformats för att skapa goda dagsljusförhållanden för lägenheterna samt den omgivande bebyggelsen.

– Kvarteret har en trästruktur som blir synlig och framträdande i fasadernas gestaltning. Vi har noga tänkt på att göra träet så synligt som möjligt med tanke på den positiva effekt materialet har på människors välbefinnande, säger Kristina Peters, associated partner på Arkitema Architects.

Bottenvåningarna i kvarteret består av många olika lokaler som ska tillföra liv och skapa trygghet för hela området.

– Förutom små butikslokaler, cykelverkstad och vårdcentral med apotek föreslås även en mindre saluhall, "Örban Deli", som skulle bli den service- och mötesplats som området idag saknar, säger Kristina Peters.

På gården finns även ett kvartershus som skapar ytterligare en social mötesplats i området.

– Här finns arbetsplatser att låna, ett litet café och en kvartersvärd som arrangerar läxläsningsmöjligheter och ser till blommorna och salladsodlingarna i växthuset mår bra. Det är sådant som vi på Folkhem Trä älskar att genomföra, säger Arne Olsson.

Den inbjudande gården kopplas ihop med övrig bebyggelse och blir öppen för alla boende i Ör. Privata gårdar till de boende i kvarteret planeras istället på taken i form av takterrasser med växthus. 


Jenny Marcuson Fors

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.

Läs mer