Det blir ett rekordår för arkitekterna

 
Det blir ett rekordår för arkitekternaCharlotta Holm Hildebrand, branschchef på Sveriges Arkitekter. Allt tyder på att den svenska arkitektbranschen slår rekord 2017. I Sveriges Arkitekters årliga branschrapport pekar alla pilar uppåt och optimismen är stark bland företagen. Detta trots tecken på att konjunkturökningen börjar avta.

– Företagens kreativitet och förmåga att bygga nya affärer visar sig nu i urstarka siffror, ett år då många har valt att konsolidera efter en tid med snabb tillväxt. Att lönsamheten nu ser ut att bli rekordhög är sunt och på tiden, säger Charlotta Holm Hildebrand, branschchef för Sveriges Arkitekter.

Den svenska arkitektbranschen har expanderat i över tio år och upplevde i princip ingen nedgång under finanskrisen 2008. Sedan 2013 har expansionen varit kraftig med starkt ökad omsättning – prognosen för 2017 pekar på 10,4 miljarder kronor, att jämföra med 9,1 miljarder 2015. Det innebär en uppgång på 12,5 procent. Även rörelsemarginalen förväntas öka, från 10,5 procent 2015 till 12,2 procent 2017 (prognos).

Om 2017 blir ett rekordår är det troligt att nedförsbacken startar nästa år. Omsättningen förväntas ligga kvar på en hög nivå 2018, men tillväxttakten avtar. Bostadsbyggandet har drivit byggboomen och nu kommer signaler om dämpande åtgärder på bostadsmarknaden i stort, liksom att nybyggda bostäder är svårare att sälja. Nedgången är dock inte säkerställd och med tanke på att beläggningen ligger mellan 80 och 100 procent hos många företag är det snarast positivt med en något lägre takt, som ger möjlighet till reflexion och sunda arbetsvillkor.

– Vår designprocess blir än viktigare i en digitaliserad, kreativ och snabbt föränderlig värld. För våra företags del handlar det nu om att balansera den pågående högkonjunkturen med att bygga en stabil grund för framtiden, säger Charlotta Holm Hildebrand.

Högkonjunkturens baksida är den fortsatt stora arkitektbristen. Företag får tacka nej till uppdrag och plan- och bygglovsärenden i kommunerna tar längre tid att avgöras, allt på grund av att det saknas arkitekter. En stor majoritet av företagen uppger i branschrapporten att de behöver rekrytera, framför allt de större.

Sveriges Arkitekter ser att behovet av arkitekter är stort även när konjunkturen vänder neråt. Deras kompetens efterfrågas i allt fler verksamheter än de traditionella. Digitaliseringen, en av framtidsfrågorna för arkitektföretagen, ersätter inte arkitekten utan handlar mer om att förbättra för kunden. Omkring 350 arkitekter examineras varje år och förbundet jobbar för att få fler utbildningsplatser liksom med projekt som får in fler utrikesfödda arkitekter på arbetsplatserna.


Jenny Marcuson Fors

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.

Läs mer