Tummen upp för timber on top

 
Tummen upp för timber on topStrömshuset i Göteborg har fått en påbyggnad i trä. Foto: Bert Leandersson Vinnova-projektet Timber on Top är färdigt och nu finns en summerande slutrapport med lärdomar om cirkulärt, biobaserat byggande. Samtidigt står det klart att Timber on Top lever vidare i en ny form. Första steget blir en digital kunskapsskola om förtätning genom påbyggnader i trä.

I Vinnova-projektet studerades olika aspekter av påbyggnader för att främja nya tekniska lösningar, affärsmodeller, processtöd, ökad kunskap och samverkan. Totalt medverkade ett 50-tal aktörer från samtliga led i byggprocessen under ledning av forskare från Linköpings universitet, Luleå tekniska universitet och RISE. Rapporten visar vilka möjligheter och positiva resultat som påbyggnader erbjuder kommuner och byggherrar. Den går igenom vad involverade aktörer bör ta hänsyn till under idéskede, designskede och byggskede. Läsarna får ta del av erfarenheter från genomförda påbyggnadsprojekt runt om i Sverige, såväl som nya rön och möjligheter.

– Timber on Top är en av pusselbitarna när vi transformerar våra samhällen och livsmiljöer mot ökad hållbarhet. Att utveckla och förvalta befintliga byggnadsverk och förlänga dess livslängd, istället för att riva, är viktigt för att öka resurshushållningen samt minska utsläpp och avfall. Det är ett konkret sätt för kommuner och fastighetsägare att minska sin klimatpåverkan. Här finns en stor outnyttjad potential, säger Tomas Alsmarker, projektledare Timber on Top.

– Just nu är det stort fokus på en mer cirkulär användning av vårt befintliga byggnadsbestånd, både i Sverige och internationellt. I det arbetet kan Timber on Top och den sammanställda kunskapen om påbyggnationer vara ett viktigt verktyg, säger Susanne Rudenstam, chef Sveriges Träbyggnadskansli.

Digital kunskapsskola

Nu står det också klart att Timber on Top kommer att leva vidare som ett projekt inom föreningen Trästad Sverige. Inom kort lanseras en digital kunskapsskola som ska vägleda byggsektorns aktörer kring vad man behöver tänka på i samband med påbyggnadsprojekt i trä.

– Timber on Top är en möjlighet för byggherrar i hela Sverige att få fram fler attraktiva bostäder eller moderna kontorsytor genom att bygga nya våningsplan ovanpå befintliga fastigheter. Vår digitala kunskapsskola utgår från resultaten i Vinnova-projektet och ger vägledning genom hela byggprocessen. Vi vill skapa en levande plattform som kontinuerligt byggs på med ny kunskap och nya erfarenheter, säger Jessica Becker, verksamhetsledare Trästad Sverige.

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen