Skandinavisk känsla i Space

 
  • Foto: Josefin Widell Hultgren

    Foto: Josefin Widell Hultgren

Föregående
Nästa
 
Med en iögonfallande fasad i trä och glas blir femvåningsbyggnaden Space först på plats i Lunds Science Village. Det är Wihlborgs Fastigheter som bygger det trippelt miljöcertifierade huset med Veidekke som entreprenör.

Science Village ligger mellan forskningsanläggningarna MAX IV och ESS och binds ihop genom det så kallade Kunskapsstråket med andra kunskapsintensiva verksamheter som exempelvis Lunds universitet. Space är den första byggnaden som uppförs mellan forskningsanläggningarna och projektledare hos Wihlborgs är Helena Pålsson. Hon har jobbar med Space sedan 2015.

– Från början var det tänkt att bli ett hotell för forskarna som besökte ESS och MAX IV, men det utmynnade i ett kontor i stället, säger hon.

Hur långt har ni kommit med bygget nu?

– Huset är uppe. Fasaden är i stort sett på plats och nu håller vi på med inredning. Inflyttning är planerad till den förste oktober.

Hur har ni tänkt när ni valt material till Space?

– Vi har haft devisen att vi ska ha rätt material på rätt plats. Huset är från början ritat som ett rent trähus men vi kom under processens gång fram till att det var mycket bättre med ett hybridhus. Det ska certifieras för Miljöbyggnad Guld, Well Guld och NollCO2.

Vilka material har ni använt i stommen?

– Vi har grön betong där vi använder betong. Vi har grönt stål i våra stålpelare och sedan har vi bärande limträbalkar. Allt synligt i den bärande stomme är i trä.

Vilka förutsättningarna var det att bygga på platsen?

– Platsen är rätt  väderutsatt  vilket är en aspekt vi behövt ta hänsyn till vid val av material. Vi valde till exempel att använda stålbalkar där förutsättningarna är som tuffast och har träfasad bakom en glasvägg på två sidor av fastigheten.

Vad har glaset för funktion?

– Det skyddar de bärande trädelarna och tar upp en del laster från vinden vilket gör att man kan vistas på balkongerna även när det blåser. Glaset bidrar också till att vi sparar energi.

Är det mycket synligt trä i interiören?

– Space är ett skandinaviskt hus. Vi ville visa på den skandinaviska enkelheten, elegansen och hållbarheten för besökare i området. Vi har ett atrium i trä, synliga träbalkar och trappan har trästeg och träräcken, vilket ger en harmonisk känsla när man kommer in i fastigheten.

Hur svårt har det varit att uppnå NollCO2?

– Alla entreprenörer och konsulter som varit med i projektet har tyckt att det varit roligt och viktigt att uppnå. Det har aldrig varit någon jobbig dialog. Alla har haft med sig det som ingångsvärde och det tror jag har varit en framgångsfaktor för projektet. Vi har inte fått certifieringen verifierad ännu men vi tror att vi kommer uppnå NollCO2. Miljöbyggnad Guld och Well Guld har vi fått preliminära certifieringar på.

Hur har ni jobbat för att uppnå Well-certifieringen?

– Det handlar om att sätta individens välbefinnande i fokus. Vi har valt det här eftersom vi själva tycker att huset andas en härlig atmosfär. Det upplevs rogivande och man får en positiv känsla av själva huset. Många av de punkter som man behöver uppnå för att få en certifiering från Well har vi åstadkommit i gestaltningen av huset.

Vilka arkitekter ligger bakom gestaltningen av Space?

– Det ursprungliga tävlingsbidraget var framtaget av Fojab Arkitekter och därefter har Frøslee AB bearbetat och vidareutvecklat det ursprungliga förslaget. Det hinner ju hända en del på tio år. Men det handlar främst om detaljer. Man känner igen sig i tävlingsförslaget.

Blir det dyrare att bygga fastigheten så att den uppnår NollCO2?

– Det är möjligt, men vi är ett företag som köper hållbara material eftersom det har stor betydelse för klimatpåverkan. Grön betong och grönt stål är nästan standard numera och det tycker vi är bra, säger Helena Pålsson.

    Av: Samuel Karlsson

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen