Renovering skapar unikt kontor

 
  • Stockholm Gasverks gamla lokaler renoveras varsamt.

    Stockholm Gasverks gamla lokaler renoveras varsamt.

  • Christian Bouvier och Ola Mortensen.

    Christian Bouvier och Ola Mortensen.

Föregående
Nästa
 
Just nu genomför Castellum en omfattande renovering av en kulturminnesklassad fastighet som uppfördes 1906. Ambitionen är att behålla den historiska charmen men samtidigt skapa en modern kontorsmiljö och WELL-certifiera fastigheten.
- Det är ett projekt med många utmaningar. Men resultatet gör att det är värt besväret, säger Ola Mortensen, projektledare på Castellum.


Den pampiga entrén till Stockholm Gasverks gamla lokaler på Torsgatan 22 ger en fläkt av forna tiders hantverkskunnande och byggnadsstil. Den ärgade kopparporten pryds av två gasfacklor och ramas in av snirklande ornamentik och utsmyckningar. Bakom kopparporten pågår ett omfattade arbete med att omvandla lokalerna till moderna kontorsutrymmen.

- Det finns väldigt mycket antikvariska aspekter att förhålla sig till. Vi vill bevara så mycket som möjligt för att behålla den fina charmen men samtidigt vill vi skapa en modern produkt som är attraktiv för hyresgästerna. Det är en balansgång. Det är en utmaning men samtidigt är det väldigt roligt. Det här är en unik byggnad. De hyresgäster som flyttar in här får något helt annat än vad man får i en nyproducerad fastighet, säger Ola Mortensen som är projektledare på Castellum för renoveringsarbetet.

Direkt innanför kopparporten ligger en entré som ger en känsla av att kliva mer än 100 år bakåt i tiden. Stora ljuskronor och stuckatur i taket och väggar som är täckta med mörka träpaneler. Här kommer det ligga en restaurang när renoveringen är klar.

- Vi har tagit ner och återställt mycket av stuckaturen. Det är ett hantverk som kräver specialkunskaper och det har varit en utmaning att hitta någon som kan utföra arbetet. Eftersom fastigheten har så hög skyddsklassning måste vi ta hänsyn till de kulturhistoriska detaljerna, fortsätter Ola Mortensen.

Ursprungligen uppfördes fastigheten 1906 för att rymma Stockholm Vattenledningsverks och Stockholm Gasverks verksamheter. Från utsidan ser det ut som en lång sammanhängande och enhetlig byggnad som går längs med Torsgatan. Men den består i praktiken av fem olika huskroppar som ligger intill varandra. Varje del har sin egen utformning som är anpassad till den ursprungliga funktionen. Det fanns kontorsdelar, verkstadsdelar och bostadsdelar. När vi går genom fastigheten är det tydligt hur den skiftar i karaktär mellan huskropparna.

En liten rolig kuriosa är ett rum som ligger på tredje våningen i byggnaden. Det uppfördes ursprungligen för att vara kontor till överingenjören på Stockholms Gasverk. Interiören är den samma som när fastigheten byggdes. Väggarna har mörka träpaneler och till och med tapeten är den samma som för över 100 år sedan. I detaljerna återfinns gaslågan som utsmyckning. Den genuina miljön har även används för att spela in vissa scener i den första Jönssonligan-filmen. Då Wall Enberg huserade i kontoret.

- Det här är rummet har den högsta skyddsklassningen. Här inne har vi inte fått göra några förändringar men vi har restaurerat alla snickerier. Det kommer bli ett mötesrum men vi har varit tvungna att begränsa indragningen av ventilation. Men det blir ett väldigt häftigt mötesrum.

Vi fortsätter vandringen genom lokalen och går från källarvalven hela vägen upp till taket. Under vår vandring visar Ola Mortensen på olika utmaningar som man jobbat med. Bland annat har man renoverat 750 fönsterbågar. De har putsats upp och kompletterats med nya isolerglas. När de ska återmonteras måste de hamna på samma plats som tidigare eftersom det kan skilja lite mellan fönstergluggarna.

- Hela skalet med putsen på fasaden, fönstren och taket har renoverats. Det har varit ett jättejobb men det har varit värt att göra. Det har blivit väldigt fint, säger Ola Mortensen.

Även invändigt har man varit noga med detaljerna. Många av de ursprungliga dörrarna har fått en uppfräschning och i en del utrymmen lägger man ny fiskbensmönstrad parkett. För att behålla valvbågarna i vissa tak har man sprutat med ljuddämpande gips istället för att sätta in ett undertak.

- Genom att bevara de historiska detaljerna ger vi ett mervärde till fastigheten. Även om vi helst skulle slå ut fler väggar för att få en större yteffektivitet så får vi något annat istället. De som hyr in sig i den här fastigheten får något unikt som inte går att skapa i en helt ny kontorslokal, säger Christian Bouvier, affärsområdeschef på Castellum.

Stockholm Vatten hade sin verksamhet i huset fram till 2016. Då hade man kontor i hela fastigheten som omfattar 17000 kvadratmeter BTA men uthyrningsbar LOA är endast 11000 kvadratmeter.

När renoveringen är klar kommer en stor del att hyras av coworkingaktören United Spaces. De kommer att förfoga över 4000 kvadratmeter med hela sitt utbud från det de kallar för ”private office” till ”flex office” och eventytor. I en av byggnaderna kommer de även ha en större eventyta.

Den första etappen av renoveringsprojektet ska vara färdig innan sommaren och den andra och sista etappen ska vara klar till hösten.

Vår rundvandring i fastigheten avslutas med att vi kliver ut på en liten takterrass. Utsikten mot Stockholms stadshus är mäktig och även på taket finns det spår av byggnadens historia. En rad med kupoler har utsmyckats med gaslågan. Det är kul detaljer som ger byggnaden karaktär och det är inget man hittar på en fastighet som uppförs idag. 

Av: Samuel Karlsson

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.

Läs mer