Regeringen ger grönt ljus för mångmiljardprojekt

 
Regeringen ger grönt ljus för mångmiljardprojektBild: Ahlqvist & Almqvist arkitekter Vägplanen för väg 259 Tvärförbindelse Södertörn har vunnit laga kraft. Efter byggstartsbeslut från regeringen kan Trafikverket bygga den 2 mil långa mötesfria motortrafikleden från Kungens Kurva till Jordbro, i Stockholm

- Väg 259 är i dag är en av länets mest olycksdrabbade vägar, därför behövs en ny och säkrare väg. När regeringen har fattat beslut om byggstart kan vi inleda arbetet med att förbättra säkerheten och framkomligheten för bilister, cyklister, gångtrafikanter och för godstrafik, säger Alexandra Stassais Söderblom, projektchef för Tvärförbindelse Södertörn.

Redan år 2014 påbörjades planeringen av vägen och att den nu tio år senare har vunnit laga kraft är en viktig milstolpe för projektet och invånarna i Stockholms län.

 - Vi behöver i framtiden kunna möta ett växande Södertörn och det här beslutet skapar förutsättningar för bättre boende, pendling, arbetsliv och näringsliv i hela regionen, säger Alexandra Stassais Söderblom, projektchef. 

Vad händer nu?

Efter att Trafikverket har fått byggstartsbeslutet kan Trafikverket börja annonsera upphandlingar med entreprenörer. Regeringens beslut om att vägplanen har vunnit laga kraft innebär att planen inte längre kan överklagas.

Projektet är full finansierat och beräknas kosta 15 miljarder kronor.


Tillstånd från Mark- och miljödomstolen


Eftersom närmiljön påverkas behövs tillstånd från Mark- och miljödomstolen. Miljötillstånden bestämmer de villkor som gäller för Trafikverkets hantering av yt- och grundvatten, men ger även villkor för exempelvis vad som gäller för störande arbeten under byggtiden. Ansökningarna för miljötillstånd för Vårbybroarna och väg 259 har skickats in till Mark- och miljödomstolen och under senare delen av år 2024 väntar huvudförhandling och domstolsbeslut.

 
 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen