Nytt miljardprojekt på Kungsholmen

 
Nytt miljardprojekt på KungsholmenSkanska investerar cirka 2 miljarder kronor i kontorsfastigheten Olivin. Investeringen inkluderar även ett entreprenadkontrakt om cirka 1 miljard kronor.  

Den nya fastigheten Olivin omfattar cirka 23 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta och ligger längs med Lindhagensgatan. Den kommer att inrymma restaurang och andra servicefunktioner på gatuplanet och uppförs i vackra och hållbara material med varierande höjder som ansluter väl till den omkringliggande bebyggelsen.

Västra Kungsholmen har under senaste tjugo åren utvecklats kraftigt och utgör numera ett av Stockholms mest attraktiva lägen för arbete och boende med goda kommunikationer, blandad bebyggelse och god service. Lindhagenskvarteren, där kontorsbyggnaden Olivin ingår, utgör sista pusselbiten för att fullborda västra Kungsholmen och omfattar totalt cirka 90 000 kvadratmeter nya kontor.

Olivin kommer att certifieras med ambitionen att uppnå LEED Platinum och NollCO2. Delar av stommen planeras att byggas i trä och byggnaden har ett trivsamt entréplan med väl genomtänkta utrymmen för friskvård, cykelparkering med mera.

Byggnadsarbetet inleds under första kvartalet 2024 och kontorshuset planeras att stå klart under det fjärde kvartalet 2026.

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen