Med dagsljus och flexibilitet i fokus

 
Med dagsljus och flexibilitet i fokusFoto: BRA Bygg Ett vetenskapligt nav. Så beskrivs det nya universitetsområdet Albano i Stockholm. Flera arkitektbyråer har satt sin stämpel på området och en av dem är BSK Arkitekter, som ritat två av områdets universitetsbyggnader. Här har man satt fokus på att skapa ljusa och bekväma lokaler, som enkelt går att anpassa efter framtidens behov.

Stockholms nya universitetsområde Albano ska binda samman Stockholms universitet och KTH med både varandra och staden. Området kommer att bestå av både 1000 forskar- och studentbostäder samt 70 000 kvadratmeter universitetslokaler, uppdelat i olika byggnader.

Tre av de fyra undervisningsbyggnaderna – hus 1, 2 och 4 – är arkitektoniskt länkade tack vare de olika arkitektbyråernas gemensamma arbete. Något som husen har gemensamt, utöver det så kallade sociala språket som syns i arkitekturen, är valet av undertak. Rockfon har levererat stora volymer av sina lösningar till de nya universitetsbyggnaderna.

- Akustiken är viktig i utbildningsmiljöer och det är även viktigt att byggnaderna ska vara flexibla. Därför är vi nöjda med Rockfons undertak, som erbjuder god akustik, är enkla att arbeta med och går att anpassa vid behov, berättar Lise-Lott Söderlund, arkitekt på BSK Arkitekter.

Material som främjar dagsljuset

På Albano-området har BSK Arkitekter varit ansvariga för hus 1 och hus 3. Universitetets långsiktiga funktionalitet har varit deras främsta mål genom hela projektet, samtidigt som de har velat skapa en vacker byggnad med massor av dagsljus och hög bekvämlighet. Lise-Lott Söderlund berättar:

- Ser man exteriört så har vi gjort en omsorgsfull gestaltning. Arkitektur med hög kvalitet som samspelar med omgivningen på ett elegant sätt. Samtidigt har vi velat jobba med material som främjar trivsel och optimerar dagsljuset. Därför har vi jobbat mycket med ljust träslag, ljusa golv och ljusa räcken för att få in så mycket ljus som möjligt.

Hon fortsätter:

- Det var en av de stora anledningarna till att vi valde Rockfon Blanka. Det mattvita undertaket gör att ljuset kommer mycket längre in i lokalen och man får mer nytta av dagsljuset. Husen är djupa och i suterräng, så vi får jobba aktivt för att få in ljuset. Det hjälper undertaket till med.

En bra ljudmiljö för både lärande och socialt samspel

Det är inte alla utrymmen i en utbildningsbyggnad som har samma ljudkrav. Genom att använda sig av Rockfons undertak har man på Albano lyckats få till ytor som både ämnar sig för socialt umgänge och lugna studiesessioner. Peter Fritzon, Key Account Manager på Rockfon, avslutar:

- Vissa läromiljöer kräver bra ljudabsorption, utrymmen där du behöver lugn och ro. Men sedan finns det även ytor som inte ska absorbera lika mycket, som exempelvis auditorier där möjlighet för diskussioner är A och O. Med Rockfon Blanka kan man få samma ytskikt i olika varianter, så att du kan modulera akustiken baserat på utrymmet och på så sätt skapa en optimal ljudmiljö för alla behov. Det har man lyckats bra med på Albano.

Bildtext till bifogade bilder:

Tre av de fyra undervisningsbyggnaderna på campus Albano är arkitektoniskt länkade tack vare det de olika arkitektbyråernas gemensamma arbete. Något som husen har gemensamt, utöver det så kallade sociala språket som syns i arkitekturen, är valet av undertak från Rockfon.

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen