Lax, stål och batterier för miljarder

 
  • Första spadtaget för Talgas fabrik i Luleå.

    Första spadtaget för Talgas fabrik i Luleå.

Föregående
Nästa
 
Stålverk, sjukhus, batterifabrik och laxodling – Sveriges största byggprojekt just har en bred spännvidd. Det visar en färsk topplista från Byggfakta. Men lågkonjunkturen hotar att bromsa flera av jätteprojekten som brottas med finansieringen.

Sammanställningen med de allra största projekten bygger på uppgifter från Byggfaktas databas och omfattar uppskattad byggkostnad och byggstarter för projekt de senaste tolv månaderna. Det är en blandning av infrastruktur, industri, kommersiella lokaler och offentlig verksamhet som kvalar in på listan. Bostadsprojekten lyser med sin frånvaro medan det allra största projektet, byggandet av en ny anläggning H2 Green Steel i Boden för produktion av grönt stål och grön vätgas är ett av de största industriprojekten i modern tid.

Där förekommer olika uppgifter om hur mycket investeringar på mellan 35-40 miljarder som krävs för att komma igång med produktionen. I början av september gick man ut med att man tagit in de 18 miljarder som krävs för att låna upp resterande belopp till själva bygget av anläggningen. Men för att komma igång med produktionen krävs ytterligare miljarder i investeringar och där är det fortfarande oklart hur man ska få in tillräckligt med kapital.

Ett annat omfattande projekt i norr är fabriken för batterikomponenter som ska uppföras i Luleå.

I september tog det australienska företaget Talga Resources det första spadtaget för sin stora batterifabrik på Hertsöfältet i Luleå.

– Detta är en väldigt viktig milstolpe för oss och blir den första kommersiella batterianodfabriken i Europa. Vår vision är att bli den ledande leverantören av hållbart europeiskt batterianodmaterial, sa Mark Thompson, grundare, tillika koncernchef för Talga.

Fabriken är en del av projektet som kallas Vittangi Anode Project. Fabriken ska tillverka anodmaterial som ska användas i litiumjonbatterier för elbilar. Tillståndet ger bolaget rätt att tillverka upp till 22 000 ton anodmaterial per år. Den årliga produktionen av batterianodmaterial är tillräcklig för cirka 200 000 elbilar per år.

Bygget inleddes med ett första spadtag, där Johan Pehrson (L), arbetsmarknads- och integrationsminister, deltog tillsammans med representanter från Talga AB och lokala politiker.

Bygglov för fabriken beviljades i början av året, men för miljötillståndet tog det längre tid. Det överklagades till mark- och miljödomstolen. Frågan gällde anläggningens befarade utsläpp av zink till vattnet i Sörbrändöfjärden. Länsstyrelsen i Norrbottens län har ifrågasatt om utsläppen kan tillåtas. Mark- och miljödomstolen bedömer dock att utsläppen inte leder till otillåten försämring av vattnet.

Spadtaget för den nya batterifabriken markerade även den första etableringen på Luleå industripark, Hertsöfältet.

På fjärde plats i sammanställningen ligger ett projekt som sticker ut i listan. Det är jättesatsningen på landbaserad laxodling som ska uppföras i Säffle i Värmland. Det är laxodlingsbolaget Reocean som är byggherre för projektet. De har redan anlitat NRC Group som utfört markarbeten på platsen. I uppdraget ingick projektering, jord- och bergschakt, 180 000 kubik fast berg, terrassering och VA-arbeten för en yta om cirka 150 000 kvadratmeter. Samt anläggning av tillfarts- och körvägar inom och i anslutning till arbetsområdet. Markarbetet är klart men för att slutföra projektet krävs att finansieringen blir helt säkrad.

– Just nu handlar det i huvudsak om att slutföra designen på anläggningen och förbereda för byggarbetet. Ambitionen är att starta byggarbetet efter nyår. Men först måste vi avsluta finansieringsrundan och säkerställa allt kapital till projektet. Det är tuffa tider men vi gör framsteg hela tiden, säger Morten Malle, som är vd på Reocean.

Han vill inte uppge hur mycket pengar som saknas för att slutföra finansieringsrundan men den totala kostnaden beräknas till 2,7 miljarder kronor. Anläggningen kommer att omfatta alla produktionssteg i laxodlingen, från ägg till skörd, slakt, förädling och förpackning. Laxen kommer odlas i 88 bassänger där vattnet cirkulerar, renas, och återanvänds i ett slutet kretslopp. När allt står klart kommer man producera 10 000 ton fisk per år i Säffle. Det motsvarar en av fem laxar som äts i Sverige. Nästan all lax som äts i Sverige i dag är importerad.

Övriga projekt i listan visar på en stor bredd av projekt med allt från kontor, järnvägsunderhåll, datacenter och tillbyggnad av en anstalt.

 

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen