KTH Live-In Lab utökas med fler testbäddar

 
KTH Live-In Lab utökas med fler testbäddarUndervisningshuset, KTH. Skiss: Christensen & Co Arkitekter. Akademiska Hus upplåter Undervisningshuset på KTH Campus som testbädd för att möjliggöra tester och forskning i samverkan med KTH Live-In Lab. Intresset att förlägga forskning och utveckling i verkliga miljöer är mycket stort.

Akademiska Hus tillsammans med Einar Mattsson, Nordic Choice Hotels och Schneider Electric går samman med KTH och möjliggör en utökning av antalet testbäddar inom KTH Live-In Lab. Därmed går KTH Live-In Lab under 2018 från att förknippas med en fysisk testbädd till att bli en plattform som hanterar multipla testbäddar.

KTH Live-In Lab är inne i en mycket intensiv fas med fokus på utförande och uppstartande av forskningsverksamhet samt produktion av den fysiska testbädden om 300 kvadratmeter bygglovsbefriad yta på KTH Campus Valhallavägen. Testbädden beräknas stå klar för ibruktagande sommaren 2018 och studenter flyttar in till höstterminen 2018. 

Intresset att förlägga forskning och utveckling i verkliga miljöer är mycket stort och det finns ett starkt intresse och behov från industrin såväl som akademin att utöka omfattningen och därmed komplexiteten av testverksamheten. Användning av byggnader är starkt kopplat till typen och syftet (boende, kontor, vård etc.) men metoden för att utföra tester eller forskning är densamma oberoende av typ eller syfte. För att testa produkter och tjänster i verkliga miljöer behövs fler testbäddar förlagda inom andra sorters verksamhet så som till exempel kontor, hotell och undervisningslokaler.

Inom ramen för detta samverkansprojekt finansierat av VINNOVA, Akademiska Hus, Einar Mattsson, Nordic Choice Hotels och Schneider Electric möjliggörs en sammankoppling mellan den ursprungliga testbädden på KTH Campus Valhallavägen och följande byggnader: (1) Einar Mattssons 305 studentlägenheter på KTH Campus; (2) Akademiska Hus nya Undervisningshus på KTH Campus samt (3) Nordic Choice Hotel Hobo i centrala Stockholm.

– Akademiska Hus ser vikten av att upplåta befintliga byggnader som testbäddar för att stärka den spännande forskning och utveckling som sker inom KTH Live-In-Lab. Vi hoppas därmed kunna bidra till en snabbare utveckling av produkter och tjänster, något som i förlängningen kan driva innovationen inom bygg- och fastighetssektorerna och staka ut vägen för framtidens smarta och hållbara byggnader, säger Ulf Däversjö, direktör innovation och hållbar utveckling på Akademiska Hus.


Jenny Marcuson Fors

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.

Läs mer