Här är Sveriges största nybyggda kontorshus

 
  • SEB:s nybyggda kontorshus i Arenastaden har en glasfasad med screentryckt mönster. Foto: Fabege.

    SEB:s nybyggda kontorshus i Arenastaden har en glasfasad med screentryckt mönster. Foto: Fabege.

  • En stor trappa som även fungerar som mötesplats finns i en av ljusgårdarna. Foto: Fabege.

    En stor trappa som även fungerar som mötesplats finns i en av ljusgårdarna. Foto: Fabege.

Föregående
Nästa
 
SEB:s nya kontorshus i Arenastaden är Sveriges största nybyggda kontor på hela 97 000 kvadratmeter.– Det här är ett unikt projekt, en stad i staden med plats för 4 500 människor och en fantastisk utmaning, säger Alessandro Ripellino, ansvarig arkitekt.

År 2010 vann Alessandro Ripellino Arkitekter arkitekttävlingen för Fabeges kontorsprojekt på hela 97 000 kvadratmeter i Arenastaden, Stockholm. Från början var det tänkt att bli ett kontorshus för flera hyresgäster men sommaren 2014 skrev SEB på kontraktet för hela huset.
– Det är en stor och tät byggnad, men den fick inte bli en koloss, så vi delade upp den i tre stadskvarter som binds samman så man får ett flöde genom huskropparna. För 25 år sedan ritade Alessandro Ripellino tillsammans med arkitekt Gustaf Rosenberg SEB:s tidigare kontor i Rissne. Det har hänt en hel del sedan dess. Det är en linjär byggnad där medarbetarna satt i egna rum. Nu vill man komma närmare varandra och skapa mötesplatser, säger Alessandro Ripellino, ansvarig arkitekt.

För SEB var det viktigt att få en attraktiv miljö, både invändigt och utvändigt. Man ville också sitta i en levande stadsdel med bra kommunikationer. Lokalerna skulle stödja produktivitet och samarbete.

– Vi ville också sitta i ett hållbart hus och få ner våra kostnader. Tidigare satt vi på fyra adresser och trots att vi sitter kvar på Kungsträdgårdsgatan får vi en betydligt lägre hyreskostnad genom flytten från Rissne och de två fastigheterna vid Sergels torg, säger Viveka Hirdman Ryrberg, kommunikationsdirektör på SEB.

Cirka 2 500 medarbetare flyttade in i maj 2017 och övriga 2 000 kommer att flytta in i maj 2018.

Alla medarbetare har sin egen arbetsplats, till största del i öppen kontorslösning med samtalsrum, mötesrum, fokusrum, öppna mötesplatser och projektbord efter behov. Wingårdh Arkitektkontor har ritat inredningen i samarbete med Arkitekterna Krook & Tjäder och HMXW Arkitekter, som även arbetat med bygghandling.

Ytorna är effektiva och flexibla med extra mycket plats att mötas. Entréplanet i höjd med Stjärntorget, ett stenkast från både Mall of Scandinavia och Solna Station, rymmer ett café, sedan finns två restauranger på våningarna under.

– Huskropparna med de profilskapande namnen S, E och B har en varsin atriumgård, där mittenhuset som är störst har störst ljusgård uppdelad i två delar med en hörsal i mitten som är husets hjärta. Entrén ligger i anslutning och det finns också en stor trappa som leder ned till de gemensamma funktionerna som motionshall, gym och 1 200 cykelparkeringar, säger Alessandro Ripellino.

Under visningen genom den stora byggnaden tar vi ett titt i omklädningsrummen, den fullstora och fullt utrustade motionshallen och den stora cykelparkeringen som har en egen ingång och servicestation.

– Jag cyklade i morse och det är något vi verkligen vill uppmuntra. Det finns fina cykelvägar och promenadstråk i området, säger Viveka Hirdman Ryrberg och visar sin cykel.

Hållbarhet är i fokus i kontorsbyggnaden som miljöklassas enligt miljöcertifieringen Breeam nivå Excellent. Den ställer höga krav inom områdena hälsa, inomhusmiljö, energi, transport, vatten, avfall, föroreningar, mark, ekologi och material. Det är en certifiering som täcker hela byggprocessen och färdigställd byggnad samt närmaste omgivning. Kontoret är byggt med miljösäkra materialval enligt Byggvarubedömningen.

SEB:s nya kontor har en låg energianvändning som ligger under 40 kWh/kvm vilket betyder 50 procent bättre än nyproducerad standard. Energin som förbrukas är 100 procent förnybar, där bland annat energin från 1 000 kvadratmeter solceller ingår.

I kontorsbyggnaderna finns ett toppmodernt klimatsystem som anpassar klimatet efter hur många personer som vistas i rummet. All värme återanvänds. Allt organiskt avfall tas omhand via spoltankar för att omvandlas till biogas.

– Hållbarhet är ett viktigt ledord i Fabeges affärsverksamhet, säger Klaus Hansen Vikström, vice vd på Fabege. Alla våra nya kontorsbyggnader certifieras enligt Breeam och vi håller även på att certifiera våra befintliga fastigheter.

5 000 kvadratmeter grönska på taken uppmuntrar medarbetarna till promenader och utomhusvistelse och innebär även ett väsentligt bidrag till grönskan i stadsdelen, som är rikligare nu än innan bebyggelsen startade.

Takparkens 250 meter långa promenadstråk följer samma flöde som invändigt genom alla tre huskroppar. Det finns långa bänkar av träribbor med integrerade växtkärl, där grönskan så småningom kommer att klättra upp över ribbväggarna.

– Vi har klätt vissa partier med trä. Annars är det mycket glas, som ger en lätthet och transparens. Varje byggnad har sin egen karaktär. Den bärande stålkonstruktionen är individuellt utformad, även det mönster som är screentryckt i vitt på glaset. Det ger också fina skuggeffekter mot den bakomliggande fasaden, säger Alessandro Ripellino.

Det är också mycket grönt i ljusgårdarna. En pergola bildar ett grönskande tak i caféet och ett mötescenter mellan ljusgårdarna med namnet Orangeriet har en trädgårdsliknande miljö. Konferensrummen har en tapeter med bladmönster och möblerna har parkkänsla.

Den högsta huskroppen har 14 våningsplan och de två övriga har 10, där kontorsplanen finns från våning 4 och uppåt. De öppna korridorerna i ljusgården har olika vinklar på varje våning för att skapa spänning. Väggarna är klädda med vit, ljuddämpande panel, även den spiralformade trappan mellan våningsplanen som blir ett vackert blickfång.

Fabege har totalt 120 700 kvadratmeter kontor under produktion i Arenastaden. I slutet av 2018 kommer 27 000 personer att arbeta och cirka 4 500 personer bo i stadsdelen.

– Det har hänt mycket sedan vi drog i gång det första kontorsbygget i Arenastaden 2009 för Vattenfall. Innan dess var all den här marken helt tom. Nu finns 22 000 personer som arbetar i kontorshusen eller i Mall of Scandinavia som är Skandinaviens största shoppingcenter. Vi fortsätter utvecklingen och har drygt 110 000 kvadratmeter byggrätter för kommersiell verksamhet och drygt 100 000 kvadratmeter för bostäder, avslutar Klaus Hansen Vikström.

Fakta:
Yta: Cirka 72 000 kvm LOA/97 000 kvm BTA.
Antal våningar: 7-14.
Antal arbetsplatser: Cirka 4 500.
Inflyttning: Maj 2017, maj 2018.
Projektkostnad: Cirka 2,4 miljarder kronor.
Arkitekt: Alessandro Ripellino Arkitekter (plan och design), Krok & Tjäder (bygghandlingar).
Totalentreprenör: Veidekke.
Byggstart: Oktober 2014.
Miljöcertifiering: Breeam, nivå Excellent.


Jenny Marcuson Fors
 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.

Läs mer