Wingårdhs vinner tävling om centralstation

 
Wingårdhs vinner tävling om centralstationIllustration: Wingårdhs Norrköpings kommun har i samarbete med Sveriges Arkitekter arrangerat en tävling om hur den nya centralstationen med närmiljö ska se ut. Nu har juryn utsett det vinnande förslaget.

Vinnare är förslaget Railway Renaissance som har tagits fram av ett team bestående av Wingårdhs, Fredriksson Arkitektkontor, Bogl och Sigma Civil.

– Det är en stor ära att få vara del i det här viktiga arbetet, som kommer att påverka många personer i lång tid framöver. Vi är glada att man valt vårt förslag, men det återstår mycket arbete innan alla bitar är på plats. Det är verkligen en spännande utmaning, säger Joakim Lyth, arkitekt på Wingårdhs.

Ett enat kommunfullmäktige tog 2020 beslut om att Ostlänken ska gå i upphöjt läge på en järnvägsbro genom Norrköping. Det ger goda möjligheter för stadsutveckling kring den nya stationen och alla trafikslag kan enkelt passera järnvägen.

– Den ökade kapaciteten som Ostlänken innebär är nödvändig och skapar inte minst möjligheter till en utvecklad arbetsmarknad. Planeringen har kommit långt och arkitekttävlingen är en viktig milstolpe i projektet, säger Sophia Jarl (M), kommunstyrelsens ordförande och ledamot i juryn.

Nu kommer arbetet med utformningen av den nya stationen i Norrköping att gå in i en mer intensiv fas med utgångspunkt i det vinnande förslaget Railway Renaissance. Kommunen och det vinnande arkitektteamet ska bearbeta förslaget i samverkan med Trafikverket och Jernhusen.

– Vi tycker att Railway Renaissance har löst mötet mellan järnvägen och staden på ett fint sätt. Faktum är att alla de fyra team som deltog har redovisat intressanta förslag, nu har vi ett brett kunskapsunderlag för arbetet framåt, säger Josef Erixon, projektledare på samhällsbyggnadskontoret och ordförande i jurygruppen.

Ur juryns utlåtande:
Med Railway Renaissance får Norrköping en resandets arkitektur som står sig under lång tid och blir en bra startpunkt för utvecklingen av Södra Butängen. Förslaget visar en stilig och enkel disposition av stationshallar, trafiklösning, platser och stråk i den nya centralstationen, som rätt genomförd blir en livfull plats i staden. Genom att lägga stor omsorg vid utformningen av järnvägsbrons kanter och undersida ges människor som vistas under bron en trivsam och trygg upplevelse. Stadsdelarna norr och söder om järnvägen binds väl samman med breda öppningar som ger god sikt under bron. Den gamla stationsbyggnaden införlivas på ett självklart sätt i stadsväven med hjälp av en klassiskt stram park, som blir en elegant fortsättning på pärlbandet av äldre parker i söder.

 

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen