Wingårdhs vann prestigeprojekt

 
Wingårdhs vann prestigeprojektBild: Wingårdhs Gröna samband heter förslaget som vann arkitekttävlingen om Wieselgrensplatsens närsjukhus i Göteborg. Bakom det står Wingårdhs tillsammans med Vilhelm Lauritzen Arkitekter och Sydväst arkitektur och landskap. Förslaget tolkar det klassiska sjukhuset i staden med en byggnad som blir en öppen och grön mötesplats.

– Vi vill skapa en levande byggnad genom att blanda funktioner och på så sätt åstadkomma en kontaktyta med sjukhuset innan man är en patient, säger Jonas Edblad, arkitekt på Wingårdhs.

Västra Götalandsregionen i samarbete med Göteborgs Stad, utlyste i november en arkitekttävling, för att ta fram förslag på gestaltning av Wieselgrensplatsens närsjukhus inklusive de närliggande offentliga rummen. Tävlingens syfte var att ha en kvalificerad designprocess utifrån närsjukhusets funktion, strategiska läge och visuella påverkan på stadsbilden samt för att få en bred genomlysning av projektet.

Parallellt med arbetet pågår den politiska beslutsprocessen inom Västra Götalandsregionen kopplad till framtida investeringar. Det är inte beslutat hur arbetet går vidare.

– I samtliga tävlingsförslag kunde juryn hitta lösningar med stora kvaliteter, men också detaljer som skulle kunna skapa problem för verksamheterna i framtiden. Arkitekttävlingen har gett oss en ökad förståelse för hur ett närsjukhus skulle kunna gestaltas på den här platsen, säger Annika Larsson, ordförande i tävlingsjuryn och strateg på Västra Götalandsregionen.

Närsjukhuset kommer därför i framtiden att omges av en frodig park som blir en naturlig samlingspunkt för närområdet. Gröna samband kommer att omfatta totalt 26 000 kvadratmeter och innehålla lokaler för både primär- och specialistvård, inklusive funktioner som förlossning, psykiatri och tandvård. Bottenvåningen kommer husera café, apotek och en öppen förskola. Takterrassen och dess trädgård kommer vara offentlig och erbjuda en utblick över Göteborg.

Projektet fokuserar på hållbarhet och byggnaden är utformad för att kunna anpassas över tid. Med fokus på ett lågt klimatavtryck kommer byggnaden att konstrueras i en bärande hybridstruktur av trä och betong med en träbeklädd fasad.

Juryns motivering:


”Gröna samband är ett genomarbetat och kompetent arkitekturförslag med potential att bli ett omtyckt och igenkännbart landmärke i staden. Förslaget visar på inlevelse och kunskap i såväl patientens som verksamhetens behov och förutsättningar. Arkitekterna har gestaltat en vacker och väl fungerande byggnad med fina rum och en struktur som ger verksamheterna möjlighet att förändras över tid. Utemiljön är rik på grönska och med god plats för vardagligt stadsliv. Förslaget erbjuder ett ”frisk-hus” till Wieselgrensplatsen och till närområdet, ett sjukhus som är välkomnande både exteriört, med sin vackra runda form i staden, och i hur verksamheterna är arrangerade interiört. Lösningar, material och motiv är genomtänkta och kommer tåla en fortsatt bearbetning.”

 

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen