Wingårdh ritar nytt huvudkontor

 
  • Foto: Wingårdhs

    Foto: Wingårdhs

Föregående
Nästa
 
Ett nytt huvudkontor planera för JM vid Skytteholms IP. Det är en del i Solna stads satsning på förenings- och fotbollsverksamheten i kommunen och utvecklingen av idrottsplatsen.

JM utvecklar tillsammans med Solna stad Skytteholms IP och förbättrar evenemangsmöjligheterna för dagens och morgondagens Solnabor. Här planeras för en kombination av kontorsytor, gemensamt garage för kontoret och fotbollsverksamheten samt kommersiella lokaler. I planerna ingår att flytta JMs huvudkontor till fastigheten som även kommer att kunna inrymma fler hyresgäster. Produktionsstart beräknas ske inom de närmaste fyra åren.

- Vi är stolta över möjligheten att skapa ett nytt fint kontor åt inte bara oss själva, utan också andra företagare i kommunen. Samtidigt bidrar vi till förbättrade förutsättningar för damfotbollen och Solnas ungdomar att idrotta, säger Simon Backe, regionchef JM Fastighetsutveckling.

Kontorsfastigheten, som ritas av Wingårdhs arkitektbyrå, får ett kollektivtrafiknära läge intill Solna Centrum och kommer att ha stort fokus på hållbara lösningar. Cirkulära- och återbrukslösningar, solcellspaneler och förädlade grönytor med sedumtak för att nämna några.

- Kontorshusets läge vid Skytteholms IP och Frösundaleden är centralt och exponerar sig väl i Solna centrums sammanhang av både tät bebyggelse och stora naturmotiv. Projektet kommer även att kunna föra med sig Solnas ambitioner med att få stenstadsmotivet mer närvarande i gatubilden, och ge en bra motvikt till projekten på Råsundastadions gamla ytor, säger Gert Wingårdh.

Detaljplanearbetet planeras att påbörjas inom kort och diskussion med föreningslivet på Skytteholms IP kommer att inledas.

- Det här är en viktig etablering för Solnas näringsliv, där vi kombinerar smart stadsbyggnation med idrott. Beslutet om markanvisning tas den 3 juni i kommunstyrelsen och blir en viktig milstolpe i vårt arbete med att skapa en idrottsstad för dagens och morgondagens barn och ungdomar. Upprustningen av Skytteholms IP kommer att främja både Solnas stadsutveckling och vår gemenskap, säger Sara Kukka-Salam, kommunstyrelsens ordförande i Solna stad.

 

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen