Viva vill visa vägen

 
 • De sex huskropparna har byggts i en brant sluttning.

  De sex huskropparna har byggts i en brant sluttning.

 • Här finns också tre innergårdar.

  Här finns också tre innergårdar.

 • Träd och buskar i innergårdarna har anpassats till de branta sluttningarna.

  Träd och buskar i innergårdarna har anpassats till de branta sluttningarna.

 • Växthuset.

  Växthuset.

 • Elfordonen som de boende har tillgång till visades under invigningen.

  Elfordonen som de boende har tillgång till visades under invigningen.

 • Mikael Ahlén, marknadsområdeschef för Riksbyggen i Göteborg.

  Mikael Ahlén, marknadsområdeschef för Riksbyggen i Göteborg.

Föregående
Nästa
 
Riksbyggens projekt Brf Viva, i Guldheden Göteborg, har byggts med målet att vara Sveriges mest innovativa och hållbara bostadsprojekt.
Här finns bland annat ungdomsettor för 95 000 kronor, flexibla lägenheter, betong med mindre miljöpåverkan och energilagring av solel i begagnade bussbatterier. 
Nu är Viva invigt men forskningen kommer att fortsätta länge än.

Riksbyggen har under många år arbetat för ett grönare och mer hållbart byggande.
Brf Viva är spjutspetsen i det arbetet och förhoppningen är att Brf Viva ska stå modell för ett långsiktigt och mer hållbart samhällsbyggande, inte bara i Göteborg utan även nationellt.
– Efter många år av forskning, planering och sedan byggnation är Brf Viva invigt. Det är oerhört glädjande att vi kommit så här långt och skapat bostäder för det hållbara livet, säger Mikael Ahlén, marknadsområdeschef för Riksbyggen i Göteborg.

Även om projektet är inflyttat och invigt, så är det inte avslutat. Tvärtom.
– På sätt och vis är det nu det börjar. Nu ska vi noga följa upp vad som fungerar här, vad som kan göras bättre och hur de boende använder till exempel gemensamhetsutrymmen och cykelparken.
Totalt ska 14 delprojekt utvärderas under en femårsperiod.

Ungdomsettorna är det redan bestämt att Riksbyggen tar med sig till kommande projekt, bland annat i Masthugget, där Riksbyggen kommer att vara med och utveckla en helt ny stadsdel.

I Brf Viva är sex av de 132 lägenheterna i husen reserverade för unga vuxna, personer mellan 18-30 år. Syftet med Ungdomsettorna är att minska bostadssegregationen och möjliggöra för unga med begränsade ekonomiska resurser att komma ut på bostadsmarknaden.
Insatsen för lägenheten är 95 000 kronor. Månadsavgiften blir något högre (4 748 kr/mån 2018) än vad den skulle ha varit för en motsvarande lägenhet med sedvanlig insats. Detta för att finansiera den ökade lånekostnaden för föreningen med anledning av den låga insatsen.
Ungdomsettorna var väldigt populära, med mer än 500 sökande för varje lägenhet och Riksbyggen drog lott för att fördela lägenheterna.

Brf Viva har byggts med p-tal noll och här finns i stället flera lösningar för att de boende ska klara sig utan egen bil. De boende har till exempel tillgång till fyra elbilar, fem elcyklar, fyra ellastcyklar samt ett par lätta elfordon.
Här finns också gott om cykelparkeringar, cykelverkstad och en cykelbro så att det går lätt att ta sig från gatan ner till cykelparkeringen.

I Brf Viva, som certifierats enligt Miljöbyggnad Guld, finns också ett energilager bestående av uttjänta bussbatterier för lagring av solenergi från egna solceller.
– Systemet ger bland annat effektutjämning när elfordonen laddas och dessutom är det ett sätt att ge batterierna från linje 55 ett nytt liv. Jag hoppas att Viva kan visa vägen och att fler vågar testa nytt, säger Mikael Ahlén.

Brf Viva var också först med att använda en ny typ av betongstommar, som togs fram i ett forskningssamarbete tillsammans med Cementa. Forskningen gjordes inom ramen för Riksbyggens Positive Footprint Housing, PFH. PFH är tvärvetenskaplig forskning för helhetstänkande kring innovativ hållbar bostads- och stadsutveckling.
Projektet ska resultera i ökad miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet där vunna insikter och lärdomar får sin första praktiska tillämpning i Brf Viva. Projektet är initierat av Riksbyggen i samverkan med bland andra Johanneberg Science Park, Chalmers, Göteborgs universitet, Göteborg Energi, Göteborgs Stad, Cementa, Trivector och RISE.

I betongen som togs fram och användes har man bland annat använt bindemedel med så lite andel klinker som möjligt, armering med stor andel återvunnet material och el med lågt koldioxidavtryck. Man räknar med att betongen som användes i Viva har 30 procents lägre klimatpåverkan än standardbetong.
– Betong var också nödvändigt att använda med tanke på den sluttande marken som Viva byggts på. Vi var tvungna att ha ett underhållsfritt material, säger Mikael Ahlén.

Av samma anledning är betongen också ofärgad.
– Trots betongen tycker jag att man möts av värme och grönska. Kontrasterna skapar en spännande miljö, säger Mikael Ahlén.

– Brf Viva är något alldeles unikt och det är otroligt roligt att stå här i dag efter många år av arbete. Jag brukar säga att även om man skalar bort all innovation och hållbarhetslösningar och bara ser till husen och deras placering i den branta terrängen har man något unikt och otroligt häftigt i sig, säger Martin Lundblad, sälj- och marknadsansvarig på Riksbyggen Göteborg.

De är båda stolta över Viva och över det samarbete som gjorde det möjligt.
– Vi har lyckats skapa en tvärvetenskaplig plattform tack vare ett värdefullt samarbete mellan alla parter, och utan engagemanget från alla inblandade hade det inte varit möjligt, säger Mikael Ahlen.

Brf Viva har också utformats med stort fokus på social hållbarhet. Bostäderna gjorts en aning mindre och med flexibla planlösningar, för att i stället ge mer utrymme till gemensamma lokaler och mötesplatser.

Här finns orangeri, cykelverkstad, gästarbetsplatser, övernattningslägenhet, uteplatser och odlingslotter.De boende har bildat en odlingsgrupp och under hösten planeras det för en skördefestival.
– Det är nu som Brf Vivas resa för ett mer hållbart sätt att bo och leva startar. Själva huset med sina tekniska lösningar, utformning och utbudet av tjänster utgör själva plattformen. Riksbyggen stannar kvar och sköter förvaltningen och tillsammans med de boende fortsätter arbetet för att utveckla en mer hållbar vardag, säger Mikael Ahlén.

Foto: Ulf Celander/Riksbyggen, Anna Sjöström

Fakta: Brf Viva
Byggstart: november 2016
Invigning: september 2019
Inflyttning:
Från hösten 2018 till våren 2019
Antal bostäder: 132
Byggherre: Riksbyggen
Byggnadsentreprenör: K21 Entreprenad AB
Arkitekt: Malmström Edström Arkitekter Ingenjörer ABLandskapsarkitekt: Sabina Richter från 02Landskap
Samarbetspartners: Göteborg Energi, Volvo och Johanneberg Science Park, Chalmers, Göteborgs universitet, Göteborgs stad och RISE, Research Institutes of Sweden.Är certifierat enligt Miljöbyggnad Guld.
Namnet Viva betyder att leva och speglar det hållbara livet, som utvecklas i och runt bostadskvarteret.
 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.

Läs mer