Vinner avtal om Norges största företagskluster

 
Vinner avtal om Norges största företagsklusterConstruction City i Oslo ska bli Norges största företagskluster. Bild: LINK Arkitektur
LINK Arkitektur anlitas för att färdigställa Construction City - ett 100 000 kvadratmeter stort företagskluster i Oslo. Kontraktsvärdet uppgår till 63 miljoner norska kronor.

Uppdraget påbörjas omgående och förväntas färdigställas under 2025.  Construction City ska bli Norges största företagskluster och ett av de främsta kompetenscentren inom bygg-, anläggnings- och fastighetsbranschen. Processen hittills har präglats av nära samarbete och hög tillit mellan alla involverade parter, någonting som är centralt för att nå den innovationshöjd som önskas.

Projektets stora volym kommer att definiera stadsbilden i Oslo. Därför har ett särskilt fokus givits åt relationen mellan byggnad och stad i den större kontexten, samt förhållandet mellan byggnadens funktioner och stadsgolvet i den mänskliga skalan. Konceptet bygger på flexibilitet, med gemensamma utrymmen som kan nyttjas både internt och delas av olika hyresgäster. Syftet är att effektivisera konstruktions- och byggprocesser samt höja kompetensen i branschen genom ökad samverkan, enligt LINK Arkitektur.

– När kontorsarbete blir alltmer flexibelt, kvarstår ändå behoven av fysiska mötesrum. Vi behöver närhet inom och mellan verksamheter, där synergier kan uppstå, och glädjen i mänskliga kontakter på faktiska platser. Vi ser det som en positiv rörelse, som sker parallellt med den digitala utvecklingen. Vi är stolta över att vara delaktiga i att utforma denna nya miljö, från torg till arbetsrum, säger Karin Hammarskiöld, gruppchef för urbanism och samhällsfastigheter på LINK Arkitektur i ett pressmeddelande.
 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen