Vilket hus blir Årets bästa bostad?

 
 • 29 november utses vinnaren. Bild: Sveriges Arkitekter

  29 november utses vinnaren. Bild: Sveriges Arkitekter

 • Brf Tenoren. Foto: Ioana Marinescu

  Brf Tenoren. Foto: Ioana Marinescu

 • Katscha. Foto: Ingrid Reppen

  Katscha. Foto: Ingrid Reppen

 • Korthållaren. Foto: Johan Fowelin

  Korthållaren. Foto: Johan Fowelin

 • Sjöterrassen. Foto: Åke E:son Lindman

  Sjöterrassen. Foto: Åke E:son Lindman

Föregående
Nästa
 

De fyra byggnader som är nominerade till Sveriges Arkitekters Bostadspris skiljer sig kraftigt åt och visar bredden i dagens bostadsbyggande.
Husen som tävlar om Bostadspriset ligger i Malmö, Norrköping och i förorter till Stockholm.


– De nominerade visar var och en på sitt sätt olika lösningar för att möta bostadsbehovet och stärka bostadens position i samhällsbyggandet. Gemensamt för dem alla är omsorg – om platsen, hemmet och arkitekturen. Denna omsorg är en förutsättning för att vi som individer ska kunna ta till oss det byggda, vårda det och låta det bli en del av vår vardag, säger Bostadsprisjuryns ordförande Rahel Belatchew, i ett pressmeddelande.

Takten i bostadsbyggandet är hög och juryn har tittat särskilt på hur branschen kombinerar hög kvantitet och snabb produktion med bra byggt resultat.
De goda exemplen finns, enligt juryn, det visar inte minst kandidaterna till Bostadspriset.
–Vi befinner oss i en tid av gynnsamma förutsättningar för att addera en ny årsring till bostadsbyggandet, som är robust och som vi med stolthet kan titta tillbaka på i framtiden. Låt oss inte tappa ett sådant tillfälle, säger Rahel Belatchew.

Bostadsprisets jury har besökt 19 nyligen färdigställda bostadsprojekt för att välja ut fyra nominerade och bland dem en vinnare.
I juryns uppdrag ingår att studera boendekvaliteter, en god genomförandeprocess, tradition och internationella influenser liksom hur tekniska innovationer gestaltas.
Priset delas ut av Sveriges Arkitekter för att stimulera och öka kunskaperna om bra bostadsbyggande på Arkitekturgalan den 29 november.
 

De nominerade till Bostadspriset 2016:

Brf Tenoren, Malmö Bostadsrättshus.
Arkitekt: Johan Celsing Arkitektkontor.
Byggherre: Skanska Nya Hem.
Ur juryns motivering: ”Bostadstornet har en bas i fem våningar med en skala som relaterar till stadsrummen intill. Fasadens utformning tål de anpassningar till tekniska förutsättningar och beställarkrav som bryter den strikta symmetrin.”

Katscha, Norrköping Bostadsrättshus.
Arkitekt: A Plus Arkitekter.
Byggherre: Ivarsson Bygg AB.
Ur juryns motivering: ”Katscha – ryssja på finska – är ett unikt bostadshus mitt i industrilandskapet i centrala Norrköping. Byggnaden som delvis står på fundament i Motala ström uppfinner närmast sin egen tomt.”

Korthållaren, Vällingby Hyresrättshus.
Arkitekt: Marge Arkitekter.
Byggherre: Svenska Bostäder.
Ur juryns motivering: ”Ett projekt präglat av omsorg, vars kvaliteter framträder på nära håll. Förtätningen visar på ett respektfullt förhållningssätt till omgivningen där gaturum, förgårdsmark och gårdsmiljöer kring den befintlig bebyggelsen intill förtydligas och varsamt tas om hand.”

Sjöterrassen, Fittja Bostadsrättshus.
Arkitekt: Kjellander Sjöberg.
Byggherre: Hemgården, Botkyrka kommun.
Ur juryns motivering: ”Utformningen visar på ett möjligt sätt att arbeta med standardiserade byggelement – en byggnadsteknik som valts för att ge fler möjlighet att köpa en bostadsrätt. Arkitekturen och detaljplanen är utformad för att tåla tillägg och de boende kan påverka planlösning och antal rum i sina bostäder.” 

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen