Vi vill bo nära grönskan

 
Vi vill bo nära grönskanFoto: White Att skapa någons hem och vardag bygger på dialog, lyhördhet och förståelse för människors olika preferenser och behov. White Arkitekter har därför tagit reda på vad svenskarna helst vill bo nära. Det visar sig att natur- och grönområden hamnar i topp, följt av en bra livsmedelsaffär och goda förbindelser med kollektivtrafiken. 

Insiktsrapporten Den hållbara staden bygger på en statistisk säkerställd Novus-undersökning i vilken svenskarna fått svara på frågor om den byggda miljön. Bland annat har respondenterna svarat på vad de tycker är viktigt att bo nära. Högst upp på listan hamnar natur- och grönområden, det svarar så många som 65 procent.

­­­– Forskning visar att det behöver finnas ett grönområde inom 200–300 meter från bostaden för att den ska utnyttjas ofta och därmed ha en positiv effekt på hälsan. Närheten till grönområde spelar därför en viktig roll för en god och jämlik hälsa. I våra bostadsprojekt arbetar vi därför alltid nära tillsammans med landskapsarkitekter, säger Kristoffer Roxbergh, arkitekt, White Arkitekter.

Även bekvämligheter som livsmedelsaffärer och goda förbindelser till kollektivtrafiken hamnar högt upp på listan, det uppger 63 respektive 44 procent.

– När vi ritar bostäder och skapar någons hem gör vi det på ett långsiktigt tillvägagångssätt. I arbetet är inkludering liksom att ta tillvara på människors olika behov och förutsättningar viktiga komponenter. Preferenser kan skilja sig på individnivå men också beroende på vilken ålder eller livssituation man har. Undersökningen ger oss därför värdefulla insikter som fungerar som ett stöd för oss i detta arbete, säger Kristoffer Roxbergh, arkitekt, White Arkitekter.

Skillnader mellan åldersgrupperna

Resultatet av undersökningen visar också att vad svenskarna tycker är viktigt att bo nära skiljer sig mellan åldersgrupperna. Det är framför allt de mellan 65–79 år som uppger att det är viktigt att bo nära natur- och grönområden, det uppger 70 procent i åldersgruppen. Motsvarande siffra bland unga mellan 18–29 år är 54 procent. De yngre värderar att bo nära goda förbindelser med kollektivtrafiken, arbetsplats och varierat utbud av gym i högre utsträckning än övriga åldersgrupper.   

Topp fem: Detta är viktigast för svenskarna att bo nära
1. Natur- och grönområden (65%)
2. Bra livsmedelsaffär (63%)
3. Goda förbindelser med kollektivtrafiken (44%)
4. Vatten (hav/sjö) (36%)
5. Arbetsplats (30%)

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av White Arkitekter mellan den 13–22 mars 2023. Den är statistiskt säkerställd och har 3 390 respondenter mellan 18–79 år ur Novus Sverigepanel.

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen