Vem ska gestalta Södertäljes nya landmärke?

 
Vem ska gestalta Södertäljes nya landmärke?Lunakvarteret: volymstudie Nu har arkitekttävlingen för framtidens Lunakvarter startat. Projektet är ett av de mest omfattande i Södertäljes stadskärna någonsin. I den första prekvalificeringsrundan väljs mellan tre och fem arkitektbyråer ut som får möjlighet att tävla om uppdraget.

Tävlingsuppgiften handlar om att att utveckla ett koncept för Lunakvarteren som inkluderar gestaltningsidéer och arkitektoniska principer. En jury bestående av representanter från Telge fastigheter, Södertälje kommun och Sveriges Arkitekter kommer bedöma förslagen. Det vinnande förslaget ska utgöra grund för framtagande av detaljplan för Lunakvarteren. Telge Fastigheter har som ambition att anlita förslagsställaren i arbetet med hela eller delar av projektet. 

- Uppgiften är att gestalta byggnader och rumsligheter utifrån vision, funktioner, historiskt djup och målbild om ett levande stadsliv, säger Andreas Pålsson, stadsarkitekt, Södertälje kommun. Ambitionen är att skapa ett kvarter med kreativt klimat där kommersiella aktörer samverkar och samarbetar med kulturverksamheter, föreningslivet och Södertäljeborna.

Första steget i urvalsprocessen är en prekvalificering där arkitektbyråer gör en intresseanmälan. Anmälan ska bland annat innefatta reflektioner om projektet, beskrivning av tilltänkt metod och arbetsprocess och presentation av referensprojekt. Ett antal team kommer bjudas in till intervjuer med juryn som därefter utser tre till fem deltagare som får möjlighet att vara med i tävlingen som drar i gång hösten 2023. 

- Projektet är ett av de mest betydelsefulla och omfattande projekten i Södertälje stadskärna någonsin,  säger Elena Qyreon, projektledare, tidiga skeden, Telge Fastigheter. Projektet inkluderar om- och nybyggnation med en bruttoarea på upp till 100 000 kvm.

Arkitekttävling i flera steg

Arkitekttävlingen genomförs med kvalificering i flera steg för att säkerställa en professionell process som resulterar i starka förslag och ett gott slutresultat. Intressenter måste uppfylla ett antal kvalificeringskrav för att gå vidare i processen, som exempel:
•    Uppvisa tre relevanta referensprojekt som är max sju år gamla. 
•    Ansvarig arkitekt och landskapsarkitekt i teamet som söker måste ha minst tio års erfarenhet som uppdragsansvariga. 

Intresseanmälan ska lämnas på svenska och skickas till arrangören i upphandlingssystemet Tendsign senast 5 maj 2023. Mer information om ansökningsprocessen finns på Tendsigns webbplats.

Om Lunakvarteret 

Tävlingsområdet Lunakvarteren ligger centralt i Södertäljes modernistiska stadskärna och är en stor och viktig pusselbit i Södertäljes centrum. Fastigheterna inom tävlingsområdet omfattar flera befintliga byggnader. Större delen av bebyggelsen är uppförd i slutet av 1970-talet men även bebyggelse från förra sekelskiftet samt från 1960-talet omfattas. Det finns kulturhistoriskt intressanta byggnader både inom tävlingsområdet och i närområdet. Läs mer på www.telge.se/foretag/lokaler/kvarteret-luna/nya-luna

 

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen