Veidekke stärker sin position i norra Sverige

 
Veidekke stärker sin position i norra SverigeVeidekke har ingått en avsiktsförklaring att förvärva Euromining i Gällivare – en maskinentreprenör som främst riktar sig till gruvindustrin. Euromining kompletterar Veidekkes verksamhet i norra Sverige som idag främst är inriktad på nybyggnation av infrastruktur och gruvprojekt.

I förvärvet ingår förutom Euromining AB även de båda underentreprenörsbolagen Lars Almgrunds Åkeri AB samt Tommys Last Vitåfors AB. Euromining är specialiserat på lastning och transport av malm, med merparten av sin verksamhet i Malmfältens gruvdistrikt som omfattar Gällivare och Kiruna. Bolaget är även verksamt i Stockholmsområdet. Bolagets största kund är LKAB som har en omfattande verksamhet inom gruvdrift i norra Sverige.

–Förvärvet av Euromining stärker och kompletterar Veidekkes position i en region med stor aktivitet och spännande framtidsutsikter. Euromining har en bra verksamhet och ordertäckning och har visat en stark ekonomisk utveckling. Tillsammans med Veidekkes befintliga verksamhet ger detta en bra grund för att ta del av den förväntade tillväxten i regionen, säger Marcus C Nilsson, verksamhetsområdeschef Infrastruktur Sverige.  

Euromining etablerades 1999 och är en koncern med cirka 200 anställda. Företagets årliga omsättning är cirka 750 miljoner kronor.

- Veidekke har sedan tidigare en stark position med anläggningsprojekt relaterade till gruvindustrin, som är den i särklass största och viktigaste industrin i norra Sverige. Vi har arbetat tillsammans med Euromining i flera projekt och både verksamhet och kultur passar väl in i Veidekkes vidare planer för regionen, säger regionchef Mathias Rönnholm.  

Veidekke förvärvar 100% av aktierna kontant, de nuvarande ägarna kommer fortsatt att vara involverade i verksamheten. Genomförande av förvärvet kommer att ske så snart som möjligt, och förväntas slutföras under tredje kvartalet 2024. Avtalet är villkorat av en tillfredsställande due diligence och att transaktionen godkänns av konkurrensmyndigheter och andra berörda offentliga instanser.

 

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen