Veddestabron öppen för trafik

 
Veddestabron öppen för trafikFoto: Rosie Alm Nu rullar trafiken över Veddestabron i Järfälla. Bron länkar samman den framväxande stadsmiljön i Barkarby och är en viktig pusselbit i den stora regionala satsningen på infrastruktur som görs här med tunnelbana, ny bussterminal och nya perronger för regional- och fjärrtåg.

530 meter lång och 28 meter bred sträcker sig Veddestabron över E18 och Mälarbanan. Med två körfält i vardera riktning, ett för kollektivtrafik och ett för övrig motortrafik, samt gång- och cykelväg i vardera riktning knyter Veddestabron samman den nya stadsmiljö som växer fram på båda sidor om bron. (Foto: Rosie Alm)

530 meter lång och 28 meter bred sträcker sig Veddestabron över E18 och Mälarbanan. I mars 2019 tog Järfälla kommun det första spadtaget och idag, 1 191 dagar senare, öppnar Veddestabron för trafik. Med två körfält i vardera riktning, ett för kollektivtrafik och ett för övrig motortrafik, samt gång- och cykelväg i vardera riktning knyter Veddestabron samman den nya stadsmiljö som växer fram på båda sidor om bron.

– Vi utvecklar en livskraftig och attraktiv plats för framtiden. På båda sidor om Veddestabron växer en helt ny stadsmiljö fram med tusentals nya bostäder, kontor, hotell, handel, service och lokaler för kultur, idrott, hälsa och sjukvård. Veddestabron är en viktig pusselbit och innebär en klar förbättring i infrastrukturen för alla som väljer att bo, leva och arbeta i Barkarby och Järfälla, säger Emma Feldman, kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

I anslutning till Veddestabron växer Stockholms och Mälardalens nya knutpunkt för kollektivtrafik fram där tunnelbana, buss, pendeltåg, regional- och fjärrtåg möts i direkt anslutning till varandra 2026. Med dessa unika infrastruktursatsningar kommer Barkarby att bli ett viktigt nav i regionen och binda samman Stockholm och Mälardalen på ett helt nytt sätt.

– 2026 kommer du från Veddestabron att kunna kliva rakt in i en helt ny stations­byggnad och ta tunnelbanan, bussen, pendeltåget, regionaltåget eller fjärrtåget för att åka till och från jobbet eller hälsa på vänner och bekanta. Med utbyggd modern kollektivtrafik skapar vi möjlighet för fler arbetsplatser. Barkarby och Järfälla blir en av de mest tillgängliga platserna i hela Stockholm- och Mälardalsregionen, säger Emma Feldman.

Fakta Veddestabron
  • Första spadtaget för Veddestabron togs den 18 mars 2019.
  • Veddestabron är 530 meter lång och 28 meter bred.
  • Veddestabron får ett körfält för kollektivtrafik och ett körfält för övrig motortrafik i vardera riktning samt gång- och cykelväg i vardera riktning. 
  • Veddestabron sträcker sig över E18 och Mälarbanan, mellan Enköpingsvägen i Barkarbystaden och Veddestavägen i Barkarby, och kommer att knyta ihop Järfälla och den framväxande stadsmiljön i Barkarby på ett helt nytt sätt.
  • Järfälla kommun är byggherre och har i samarbete med Trafikverket, Kauno Tiltai, Afry och Skanska byggt Veddestabron.
Om stadsutvecklingsprojektet i Barkarby

Barkarby står inför en stor förändring. Enligt avtal om utbyggnad av tunnelbana till Barkarby ska Järfälla kommun uppföra 14 000 bostäder i tunnelbanans influensområde fram till år 2035. Inom stadsutvecklingsområdet Barkarby pågår utbyggnad inom detaljplan för Barkarbystaden I, Barkarbystaden II, Barkarbystaden III, Barkarbystaden IV och Barkarbystaden X, Veddesta I, Veddesta II, Veddesta III samt detaljplanearbete för detaljplanen Veddesta IV, Veddesta IV och Barkarby II södra.


 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen