Vectura satsar på hub för innovation

 
Vectura satsar på hub för innovationBild: Vectura Under våren 2022 förvärvade Vectura två fastigheter inom Främre Boländerna i Uppsala om totalt ca 40 000 kvadratmeter. Nu startar utvecklingen av Upside Stories som blir en stor innovativ hub där vetenskap, hälsa och hållbarhet står i centrum. 

Upside Stories är namnet på en av Vecturas senaste storsatsningar mitt i den gamla industri-stadsdelen Främre Boländerna, i centrala Uppsala. Den nya destinationen möjliggör kunskapsutbyte där aktörer samlas kring större samhällsutmaningar med fokus på vetenskap, hälsa och hållbarhet. Upside Stories kommer bidra till den växande stadsdelen genom att fylla huset med allt från världsledande aktörer inom områden som life science och tech, till start-ups, forskare och studenter.

Vectura skapar nya destinationer på fler platser i Sverige som behöver nytt liv. I Mölndal har Vectura drivit projektet med life science klustret GoCo Health Innovation City sedan 2018 och idag är utvecklingen av området inne i den andra etappen om 200 000 kvadratmeter. För etableringen i Främre Boländerna tar bolaget med sig mycket erfarenhet från GoCo och applicerar i en ny, men på många sätt lik, kontext som i Mölndal.

- Genom våra projekt skapar vi utrymmen för att människor ska ges rätt förutsättningar att växa och utvecklas tillsammans med andra. Uppsala är en ny marknad för oss och vi vill utveckla Främre Boländerna tillsammans med de som verkar och bor här. Under hösten har vi därför bjudit in personer från näringsliv, akademi och forskning i Uppsala till workshops och tillsammans skapat en framtidsvision som ligger till grund för Upside Stories. Det är en fantastiskt spännande och innovativ satsning för oss som kommer bli en unik plats i hjärtat av den växande stadsdelen, säger Micael Averborg, Affärsutvecklingschef på Vectura.

Upside Stories blir en ca 20 000 kvadratmeter stor byggnad med två huskroppar som knyts samman av ett atrium. Atriet kommer att bli en naturlig mötesplats som synliggör forskning och innovation för såväl etablerade aktörer i huset, som för allmänheten. Likt Vecturas utveckling av Forskaren i Hagastaden blir Upside Stories också en knutpunkt för akademi, näringsliv och forskning.

- För att lösa vår tids stora samhällsutmaningar och stärka Sverige som ledande industri- och innovationsnation behöver vi fysiska platser som kopplar ihop akademi, näringsliv och samhälle. Det är därför kul för Uppsalaregionen och Främre Boländerna att Vectura nu lanserar en innovationshub här. Innovationshubben kommer att bidra till att stärka Uppsalas position som deeptech nav för Sverige inom några av våra spetsområden, säger Andreas Larsson, VD STUNS och styrelseordförande i Uppsala Innovation Centre.

Uppsala kommun beskriver framtidens Främre Boländerna som en levande plats där nya företagskvarter kombineras med kulturhistoriska byggnader. En internationell hub med teknik i fokus och goda möjligheter för produktutveckling och forskning. Vectura delar kommunens vision för området och vill skapa förutsättningar för att ta vara på den innovationskraft som finns i Uppsala med sina två världsledande universitet och mångfalden av bolag inom forskning och utveckling.

- Handelskammaren har engagerat sig i utvecklingen av Främre Boländerna ända från idéstadiet. Det är en unik plats i ett centralt läge som vi nu ser utvecklas till ett kluster där företagande möter forskningen och möjliggör för innovation och framgång. Att utvidga Uppsalas stadskärna och skapa en levande och attraktiv plats i Främre Boländerna är avgörande för hela regionens utveckling., säger Håkan Tribell, Näringspolitisk expert, Stockholms Handelskammare i Uppsala län.

Vectura förvärvade två fastigheter om totalt ca 40 000 kvm under 2022. Upside Stories på Säbygatan 5 blir startskottet för utvecklingen av de båda. Byggstart kommer ske under 2023 och den första byggnaden beräknas stå färdig under 2025. Under tiden för utvecklingen med Upside Stories kommer delar av Vecturas andra fastighet, på Säbygatan 15, aktiveras och göras till mötesplats med ett showroom som visualiserar den framtida platsen och upplevelsen.

 

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen