"Varslen ökar kraftigt"

 
Varslen ökar kraftigtChefsjurist Jens Andersson. Foto: Sören Andersson I Sveriges Arkitekters branschrapport pekar konjunkturpilarna åt olika håll. Efter ett starkt 2021 är företagarna mindre optimistiska inför framtiden. Samtidigt faller omsättning, beläggning och vinst från höga nivåer och arbetslösheten är fortsatt låg.

– Oron bland våra medlemmar har ökat i höst. De ser inställda eller avbrutna projekt och varslen ökar kraftigt. Arkitektkåren är som kanariefågeln i gruvan, de finns med så tidigt i processen att de är en bra indikator på konjunktursvängningar, säger chefsjurist Jens Andersson.

Sveriges Arkitekter har gett ut en branschrapport sedan 2015. Under denna period har arkitekterna haft goda år där problemet har varit stress på grund av den höga beläggningsgraden. Nu är branschen, liksom övriga världen, på väg in i en lågkonjunktur och byggandet faller. Boverket räknar till exempel ner sin prognos till knappt 40 000 påbörjade bostäder 2023.

I förbundets arvodes- och branschenkät syns tecken på att läget är lugnare än i fjol. Enkäten skickas ut till de företagande medlemmarna, och deras prognoser för både beläggningsgrad, omsättning och vinst är lägre.  Under nästa år förväntar företagarna sig ytterligare avmattning till följd av konjunkturens utveckling.

Makroanalysen i branschrapporten, skriven av Söderberg & Partners, spår en ganska mild lågkonjunktur som snart återhämtar sig. Sverige har fortfarande ett stort behov av bostäder och av offentliga investeringar.

– Arkitektbranschen är väldigt konjunkturkänslig och det kan gå snabbt när marknaden bromsar in. Som förbund jobbar vi med att alltid finnas där för våra medlemmar i både med- och motgång, säger Jens Andersson.

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen