Varselvågen - så gick det sedan

 
Varselvågen - så gick det sedanVarslen har duggat tätt i byggbranschen det senaste året. Men vad hände sedan? Sex företag med olika förutsättningar ger sina kommentarer om varslen.
– Utfallet har varit all-time-high i orderingång, säger Mikael Brand, vd, Lindbäcks.


Konjunkturnedgången har slagit hårt mot företagen i byggbranschen. Och troligen är det bara början. Nyligen varnade analysföretaget Dun & Bradstreet för en konkursvåg. Enligt deras nya prognos riskerar mellan 1 200 och 1 400 byggföretag att gå i konkurs under de närmsta 12 månaderna.

Ett av företagen som har haft det tufft är bostadsutvecklaren Obos. De varslade först 70 anställda, och därefter ytterligare 200 medarbetare om uppsägning men nu hoppas man på en ljusning. Under sommarmånaderna har de upplevt en stabilisering av marknaden.

– Vi har i princip fullföljt hela varslet. Vi följer marknadsutvecklingen noggrant och har planerat vår verksamhet efter en ökad försäljning nu under hösten. Under sommaren hade vi den bästa försäljningsmånaden på ett års tid och vi arbetar stenhårt för att även höstmånadernas försäljning ska komma in i linje med våra prognoser. Vi marknadsanpassar oss genom kampanjer för våra medlemmar samt vidareutveckling av nya yteffektiva produkter som fler har möjlighet att köpa, säger Joakim Henriksson, vd på Obos Sverige.

Utvecklar nya produkter

För att möta kundernas behov och betalningsförmåga genomför Obos olika åtgärder och vidareutvecklar nya yteffektiva produkter som deras medlemmar och kunder har råd att köpa. I vissa projekt genomför de även olika typer av säljkampanjer och erbjudanden för att ge fler möjlighet att köpa sitt boende.

– Något vi är stolta över att erbjuda i vissa projekt är vår boköpsmodell ”Obos Deläga”, där medlemmar kan köpa halva bostaden men bo i hela. Det öppnar dörrarna för bland annat förstagångsköpare som inte har hunnit spara ihop till en hel kontantinsats. Tittar jag i kristallkulan så kommer vi i framtiden att bygga mer som människor vill bo i form av trädgårdsstäder. Genom industriell byggnation kan vi med blandad bebyggelse bygga både klimatsmart och socialt hållbart där livet mellan husen blir en viktig ingrediens, säger Joakim Henriksson.

Varsel i tre omgångar

Moelven byggmodul tillverkar bland annat manskapsbodar, men nu leder färre byggstarter till en lägre efterfrågan. Företaget har tvingats varsla medarbetar i flera omgångar.

– Vi har gått från att ha en högre efterfrågan än normalt på manskapsbodar till att nu ha en kraftigt minskad efterfrågan inom detta segment, säger Henrik Asp, vd, på Moelven.

I slutändan blev det 18 personer som fick gå i januari och 21 personer i maj. I januari var 2 av 18 tjänstemän, i maj var det inga tjänstemän som blev uppsagda. De har även dragit ned på inhyrd personal men sedan den senaste omgången i maj har de inte genomfört några fler varsel.

– Jag vill inte spekulera i om vi kommer att behöva varsla något mer längre fram. Vi har ju en relativt blandad affär med en mix av hyrmoduler, projekt och bodar. Inom projekt finns det ju allt från skolor och äldreboenden, till sjukhus och lägenheter. På bodsidan, som berör fabriken i Kil, ser orderboken bättre ut nu än för en tid sedan. Där kommer vi faktiskt att gå upp något i produktionstakt inom kort, vilket ju är positivt. Det vi ser i den här marknaden är en lite större osäkerhet, där det kan dröja längre tid till vi får klart affären med kund, säger Henrik Asp.

Ett nytt varsel på ytterligare 100 medarbetare lades nyligen. 

Från motvind till medvind


Ett av byggföretagen som gått från motvind till medvind är Lindbäcks. De varslade 100 personer om uppsägning i oktober förra året. Efter förhandlingar med facket och vissa justeringar blev det närmare 50 personer som fick lämna företaget. Lindbäcks har även genomfört närmare 40 förbättringsprojekt för att bli så konkurrenskraftiga inom konceptet med industriellt byggande som möjligt. De har även genomfört stora förändringsarbeten som givit positivt resultat.

– Det har varit ett omtumlande år som vd, minst sagt, från tillträdet i maj förra året till nu. Lindbäcks har genomgått ett stort förändringsarbete för att bli mer kostnadseffektiva och samtidigt bibehålla högsta kvalitet i leverans. Detta samtidigt som branschen genomlevt den värsta krisen om inte någonsin så på decennier. Utfallet har varit all-time-high i orderingång samtidigt som vi ser – då vi agerar över stora delar av landet – lokala avvikelser där vi försöker hitta lösningar för att undvika varsel, vilket dock inte kan uteslutas. Nuläget är överlag mycket positivt men med lokala avvikelser, säger Mikael Brandt som är avgående vd för Lindbäcks.

Varslade 200

Även de stora byggföretagen känner av de bistra tiderna. För att dimensionera verksamheten för lägre produktionsvolymer till följd av det försämrade konjunkturläget lade JM i slutet av april ett varsel för att minska koncernens bemanning med cirka 200 medarbetare, varav 170 i Sverige. Förhandlingarna avslutades under juni. De kom slutligen att i Sverige beröra 110 medarbetare varav cirka 70 till följd av uppsägning på grund av arbetsbrist. De kan i dagsläget inte uttala sig om det kommer bli aktuellt med fler varsel.

– Vi anpassar kontinuerligt bemanningen till pågående produktion och realistisk bedömning avseende projektstarter, och har nu minskat av bemanningen utifrån vad som är överblickbart i rådande marknadsläge. Hur det ser ut längre fram går inte att besvara i dag beaktat rådande osäkerhet gällande det makroekonomiska läget, säger Katarina Rimmerfeldt, kommunikationschef på JM.

Besqab i förhandling

Bostadsutvecklaren Besqab varslade 40 medarbetare i mitten av juni. Processen pågår med bland annat förhandlingar med fackliga parter. Varslet gäller hela organisationen. Vad utfallet blir vet man inte ännu då processen inte är klar. Syftet är att rusta bolaget, minska kostnaderna och skapa en konkurrenskraftig organisation anpassad efter en lägre produktionsvolym.

– Besqab har varit verksam bostadsutvecklare i över 30 år och har varit med om konjunktursvängningar tidigare och har erfarenhet att klara nedgångar i marknaden. Det finns ett underliggande stort behov av nya bostäder på våra marknader, vilket vi inte minst märker nu efter sommaren då besökarna på visningarna ökat markant. Vi fokuserar på vår kärnverksamhet projektutveckling och genomförande av attraktiva och hållbara boendemiljöer i bra lägen, säger Christina Durling, kommunikationschef på Besqab.

Derome har sagt upp över 200 medarbetare

Ännu ett företag som drabbats hårt av den vikande konjunkturen är Derome. I början av året verkställdes ett varsel där 60 av medarbetarna fick avsluta sina anställningar. Därefter har neddragningar genomförts under våren och ytterligare cirka 200 medarbetare har sagts upp. Den stora majoriteten som sagts upp arbetade inom affärsområden i koncernen som riktar sig mot nybyggnation.

– Vi har under flera år av kraftig tillväxt ökat vår kapacitet och antalet medarbetare. Tyvärr måste även vi anpassa oss när konjunkturen vänder för att vara långsiktiga och ansvarsfulla i vårt agerande. Lågkonjunkturen påverkar inte bara Derome och hela vår bransch, utan hela samhället. Vilka anpassningar vi kan komma att behöva göra framåt beror på hur lång och djup sättningen blir. Men vi har inga mer lagda varsel idag, säger Kajsa Karlsson, Pr-kommunikation på Derome.

 

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen