Utvecklar ny centrumkärna i Nykvarn

 
Utvecklar ny centrumkärna i NykvarnDen nya stadsplanen för Nykvarn har växt fram till tydliga teman, sprungna ur österländsk filosofi. Scheiwiller Svensson Arkitektkontor ska tillsammans med Reflex arkitekter utveckla Nykvarns nya centrum på uppdrag av SPG och Box Bygg. Det blir en varierad, småskalig och trygg stadsdel som lever över dygnet med bostäder, kontor, kommunhus, butiker, orangeri och saluhall. 

– I Nykvarn skapar vi framtidens närcentrum, med boende integrerat i centrumkärnan. Med sin variation och småskalighet kan Nykvarn förhoppningsvis stå modell för andra mindre centrumkärnor runt om i landet, säger Lena Sjöberg Nilsson, arkitekt.

Utbyggnaden av nya Nykvarns Centrum sker etappvis. Första kvarteret står klart och det andra är nu under uppbyggnad. Det består av två bostadshus, ”lamellhusen” med 43 lägenheter i fem plan varav ett plan är takvåning med vindskupor. Gestaltningskonceptet är enkelt och sammanhållet, med naturliga material som trä, ljus och slät puts och plåttak. Lamellhusen har ett attraktivt läge vid en av huvudentréerna till Nykvarns centrum och kommer att vara väl synliga från järnvägsstationen och Centrumvägen.

Den nya stadsplanen för Nykvarn har för Scheiwiller Svensson succesivt växt fram till tydliga teman, sprungna ur österländsk filosofi. Urformerna cirkeln, kvadraten och triangeln som tillsammans symboliserar balans, speglas i tre solitära byggnader – Kampanilen, saluhallen och kyrkan. I lamellhusen finns inspiration av Yin och Yang med kontrasterande fasader i olika material som är inverterade i förhållande till varandra.

Beställare är Scandinavian Property Group (SPG) och Box Bygg. Sammantaget tillförs cirka 300 nya bostäder och cirka 6 300 kvadratmeter kommersiell yta, 3 300 kvadratmeter kontorslokaler, 1 300 kvadratmeter vårdlokaler samt 560 p-platser.

Centrumet beräknas vara färdigställt år 2020.


Jenny Marcuson Fors

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.

Läs mer