Utskälld konsthall nominerad till tungt pris

 
Utskälld konsthall nominerad till tungt prisBild: Wingårdhs Liljevalchs+ har nominerats till det prestigefyllda Mies van der Rohe-priset, EU Mies award, och är en av 40 byggnader som tagit sig vidare i 2024-års tävling om Europas främsta byggnader.

Liljevalchs tillbyggnad har ritats av Wingårdhs i samarbete med konstnären Ingegerd Råman. Projektet började med en internationell arkitekttävling 2013 och huset stod klart 2021.

Tillbyggnaden är gestaltad som ett diskret stöd till den måttfulla konsthallen från 1916. Den drar sig tillbaka, men utan att huka. Liksom huvudbyggnaden är det ett hus med integritet. Den gamla konsthallen behåller kontrollen över situationen mot Djurgårdsvägen, medan dess annex vänder sig mot Falkenbergsgatan. Rollfördelningen är mer än bara visuell. Den ursprungliga entrén, ett etablerat emblem för hela Liljevalchs och ett fundament i upplevelsen av dess arkitektur, behåller sin status. Tillägget annonserar sig primärt som en egen utställningsbyggnad med butik och café, men rymmer givetvis möjligheter att också ta emot besökare till Liljevalchs i sin helhet.

Flygeln har samma takfotshöjd som huvudbyggnaden. Över denna reser sig ett landskap med 166 lanterniner. Dessa ger salarna struktur och rytm. Inom det rutnät på två gånger två meter som lanterninerna skapar, är en mängd olika rumsindelningar möjliga. Silhuetten ger tillsammans med de glasobjekt som dekorerar husets fasader också byggnaden en egen karaktär; skimrande, nästan ömtålig i kontrast mot de precist gjutna betongmurarna.

Reliefen med 6860 infattade glasobjekten ger också fasaderna en textil verkan med band till ursprungsbyggnadens lätta arkitektur av pelare och utfackningsväggar. Glasnätet fungerar som en modern variant av renässansens diamantrustik, likt nitar på den skattkista konsthallen också är.

Fakta

Kategori: konsthall, tillbyggnad
Projektstart: 2013
Byggnadsår: 2017–2021
Adress: Djurgårdsvägen 60, Stockholm
Beställare: Fastighetskontoret Stockholms stad
BTA Liljevalchs+ (tillbyggnaden): 2 645 kvm

 

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen