Utegym och teater vinner Guldstolen

 
  • Design: Jan Loftén. Foto: Martin Crépin Bergström

    Design: Jan Loftén. Foto: Martin Crépin Bergström

  • Studio Feuers vinnande interiör. Foto: Mikael Olsson

    Studio Feuers vinnande interiör. Foto: Mikael Olsson

Föregående
Nästa
 
Glänta utegym i design av Jan Loftén, producerad av Glänta Design, har mottagit Guldstolen för årets bästa produkt. Priset delades ut vid Sveriges Arkitekters Arkitekturgala.

”För sin skulpturala gestalt och hälsofrämjande funktion. Vinnaren är mer än ett gym, nästan lik en skulpturpark som inbjuder till både lek och träning. Formerna är fria och inbjudande. En mötesplats tillgänglig för precis alla i staden, något som det behövs mer av i vår samtid.” 

– Nu delar vi för första gången sedan 2015 återigen ut Guldstolen för årets bästa produkt. Det är glädjande att priset då går till ett utegym, som tar plats i det offentliga rummet och dessutom främjar folkhälsan och den sociala hållbarheten, säger Sveriges Arkitekters förbundsdirektör Tobias Olsson.

Pristagare i båda kategorierna ska ha högt konstnärligt, innovativt värde samt vara funktionell och välgestaltad.

Uppsala stadsteater mottog priset Guldstolen, Sveriges Arkitekters pris för bästa interiör, Inredningsarkitekt är Studio Feuer med Uppsala stadsteater som beställare.

”Ett ypperligt exempel på hur befintliga värden lyfts fram och binds samman med nya inslag. De publika ytorna har fått ett samtida, attraktivt uttryck som är lekfullt och med respekt för det befintliga. En miljö som genomsyras av kultur, med en blinkning till svunna tiders storslagna fester och dramatik. Det är öppet för alla och här vill man stanna länge!”

– Vinnaren Uppsala stadsteater visar att ekologisk hållbarhet gifter sig utmärkt med högklassig inredningsarkitektur. Tove Sjöberg och övriga på Studio Feuer har jobbat med återbruk, bland annat av originaldetaljer som återfanns i förråden och har, tillsammans med teaterns egna hantverkare, experimenterat sig fram till att anpassa det återvunna till dagens behov. Allt med en tydligt kreativ estetik, säger Sveriges Arkitekters vice ordförande Björn Ekelund.

Priset:

Guldstolen har delats ut sedan 1992 av Sveriges Arkitekter (tidigare SIR). Priset går till en nyligen färdigställd interiör av hög arkitektonisk kvalitet som är funktionell och väl gestaltad.

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen