Urban Escape ger nytt liv åt bortglömt kvarter

 
 • Det gamla Swedbankhuset revs eftersom fastighetägaren AMF gjorde bedömningen att det var undermåligt. I stället byggde de det nya kontorshuset. Foto: Anna Sjöström

  Det gamla Swedbankhuset revs eftersom fastighetägaren AMF gjorde bedömningen att det var undermåligt. I stället byggde de det nya kontorshuset. Foto: Anna Sjöström

 • Bro mellan byggnaderna, så att hyresgäster kan ta sig till restaurangen TAK utan att först behöva ta sig ner.

  Bro mellan byggnaderna, så att hyresgäster kan ta sig till restaurangen TAK utan att först behöva ta sig ner.

 • I vinterträdgården har stort fokus lagts på att skapa gröna, öppna miljöer.

  I vinterträdgården har stort fokus lagts på att skapa gröna, öppna miljöer.

 • Niklas Haglund, projektchef Urban Escape, på glasgolvet i Vinterträdgården.

  Niklas Haglund, projektchef Urban Escape, på glasgolvet i Vinterträdgården.

 • Urban Escape innefattar kvarteret mellan Hamngatan, Regeringsgatan och Brunkebergstorg.

  Urban Escape innefattar kvarteret mellan Hamngatan, Regeringsgatan och Brunkebergstorg.

Föregående
Nästa
 
Kvarteret Urban Escape står fullt nu uthyrt och en otrygg och bortglömd del av staden har därmed förvandlats till en vibrerande plats full av rörelse, handel och arbete.
Sista delen att bli klar är det nybyggda kontorshuset på Regeringsgatan.
– Den här delen ser jag som juvelen i kvarteret, säger projektchef Niklas Haglund, AMF.

Kvarteret Urban Escape, som är AMF:s största projekt någonsin, är nu i det närmsta klart.
Projektet innefattar ett kvarter mellan Hamngatan, Regeringsgatan och Brunkebergstorg. Det handlar om fem hus, fyra gator, två torg, två hotell och en galleria.
En lite bortglömd, delvis otrygg och stängd del av centrala Stockholm har nu förvandlats till en levande stadsdel.

Startskottet för stadsomvandlingsprojektet kom 2010, då Swedbank gav beskedet att de skulle flytta sitt huvudkontor vid Brunkebergstorg till Sundbyberg. Fastighetsägaren AMF Fastigheter fick då möjligheten, och svårigheten, att utveckla området.

– Det var ett område som ingen egentligen ville ha något att göra med, ett område med dåligt rykte. 2011 hade vi faktiskt ingen aning om vad vi skulle göra och i ärlighetens namn hade vi heller inga bra uppslag, säger Mats Hederos, vd på AMF Fastigheter.

För att komma vidare beslutade AMF att intervjua 500 ungdomar, både studenter och de som redan var ute i arbetslivet, om vilken arbetsplats de vill ha i framtiden om de fick välja själva.
Svaret i korthet: en upplevelse.
– De pratade inte så mycket om hus, utan om känslor och upplevelser. Det var lite svårt för mig som är ingenjör att ta in, säger Mats Hederod och skrattar.
Han fortsätter:
– Men en nyttig tankeställare.

Byggperioden påbörjades sommaren 2014 och under de drygt fem år som bygget kommer att pågå har fastighetsarean utökats från 100 000 kvadratmeter till cirka 140 000 kvadratmeter.
Det handlar om påbyggnader av befintliga fastigheter och bygget av ett helt nytt hus, i korsningen Regeringsgatan/Hamngatan.

Det nya huset har utgjort det största arbetet i omvandlingen av kvarteret och varit av stor betydelse för att länka samman Urban Escape-kvarteret till en helhet.
– Det har tagit åtta år att nå hit. Vi är mycket glada över att kunna presentera ett helt nytt hus och ett helt nytt kvarter i hjärtat av Stockholm. Jag känner både stolthet och en lättnad över att vi har levererat på tid och med bibehållen investeringsbudget, säger Mats Hederos.

Niklas Haglund, projektchef för Urban Escape, beskriver det nya huset som unikt och säger att det känns magiskt att stå i den nya byggnaden.
– Det är spännande att få bygga något så här stort och unikt mitt inne i city. Storleken har också varit en av de största utmaningarna.

Att först riva, och sedan bygga ett nytt hus mitt i centrala Stockholm, där det är ont om plats och risken för att störa omgivningen är stor, kräver en väl genomtänkt plan för logistiken.

Lösningen blev en omlastningscentral i Sätra, där allt lastades av och sedan kördes på turbilar in till bygget. Turbilarna var alltid fullastade och via ett digitalt system fick de boka slot-tider vid byggarbetsplatsen.
– Jag räknar med att vi minskat transporterna till bygget med 90 procent, säger Niklas Haglund.

Under 2016 var arbetet som mest intensivt i kvarteret. Då hade det gamla Swedbank-huset börjat att rivas, och i de andra fastigheterna pågick samtidigt produktion i olika faser. Som mest har 1 500 personer jobbat på bygget.

– För att öka säkerheten använde vi endast en ingång till bygget, via Spotify-huset. Alla, oavsett vilken del av projeket de sedan skulle till, checkade in sig där. Sedan tog de sig via gångar på taken till sin del av bygget där de checkade in igen. På så sätt fick vi kontroll över vilka som var på plats och undvek passager genom bygget, säger Niklas Haglund.

Vid den centrala ingången anlades också omklädningsrum, matsal, kiosk med mera.
– Det blev en mötesplats och ett sätt att lyfta den sociala arbetsmiljön.

AMF har haft stort fokus på arbetsmiljö, både den fysiska och den psykosociala, berättar Niklas Haglund. Bland annat genom att specificera centrala arbetsregler, allt från krav på utbildningar till skyddskläder.

– Vi satte en lägsta nivå som gällde för alla, sedan var det förstås upp till varje entreprenör att höja ribban för att anpassa säkerheten till sin del av bygget.

Under hela rivnings- och byggtiden höll gallerian öppet som vanligt och byggherren AMF la stor vikt vid att allt runt omkring bygget skulle fungera som vanligt.

Och nu är man snart i mål.
– Det känns fantastiskt. Det här nya huset ser jag som juvelen i kvarteret. Målet med hela Urban Escape har varit att skapa ett kluster av dynamiska hyresgäster och det tycker jag att vi lyckats med.

Urban Escape fokuserar mycket på det som de kallar ”den tredje platsen”. Det vill säga miljön som finns mellan hemmet och arbetsplatsen. Hit räknar AMF gator, torg, parker, restauranger, caféer, lounger, foajéer och andra platser där människor möts och kopplar av.

I Urban Escape finns ett tiotal terrasser och utöver det ljusgårdar med träd och grönska.
Kvarterets alla kontorsytor är nu uthyrda. Här finns hyresgäster som Kindered, Netlight, Spotify, Wework och EQT Partners.

Nu återstår endast en del hyresgästanpassningar och till hösten kommer sista hyresgästen, Microsoft, att få tillgång till lokalerna.


Fakta: Urban Escape
Urban Escape Stockholm kombinerar kontor, hotell, handel, restauranger, mötesplatser och servicetjänster.
Byggperiod: sommaren 2014 till hösten 2019.
Fastighetsarean har ökat från befintliga 1 000 000 kvm till cirka 140 000 kvm som fördelas på 100 000 kvm kontor, hotell och konferens, cirka 38 000 kvm handel och 2 000 kvm bostäder.
Totalt har det tillskapats 40 000 kvm mer uthyrningsbar yta, varav 15 000 kvm är i det nybyggda huset. 

Fastighetsbeteckning Trollhättan 29:
Total renovering, tillbyggnad och fasadbyte.
Byggår fastighet: 1976.
Inflyttning: Våren 2019
Adress: Malmskillnadsgatan 32
LEED-certifiering: Guld 
Hyresgäst: Wework
Plan 4 Retail
Plan 3 Retail
Plan 1, 2 Stockholm Parkering
Entreprenör: Zengun.
Arkitekt: Reflex

Fastighetsbeteckning Trollhättan 30:
Demontage av tidigare fastighet samt nybyggnation.
Byggår fastighet: 2018.
Inflyttning: Våren 2019
Adress: Regeringsgatan 25-29
LEED-certifiering: Platinum
Hyresgäster: 
Plan 13,12 EQT
Plan 11 Netlight
Plan 10, 9 Kindred
Plan 8 EQT, ABG Sundahl Collier 
Plan 7 Microsoft
Plan 6 Wework
Plan 5, Receptionsyta Urban Escape samt Wework
Plan 4 Retail
Plan 3 Retail
Plan 1, 2 Stockholm Parkering
Entreprenör: Skanska Core and Shell samt plan 5-13 och Zengun plan 1-4.
Arkitekt: Ahrbom & Partners

I Trollhättan 30 finns det 28 invändiga terrasser och 11 utvändiga. Utöver det finns takparken Stockholm under Stjärnorna högst upp i Spotify-huset som är anknyter via en takbro till restaurang TAK ovan hotellen. 

Fastighetsbeteckning Trollhättan 31:
Total renovering, tillbyggnad och fasadbyte.
Byggår: 1977
Inflyttning: Hösten 2017.
Adress: Regeringsgatan 13-19
LEED-certifiering: Guld
Hyresgäst: Spotify
Plan 4 Retail
Plan 3 Retail
Plan 1, 2 Stockholm Parkering
Entreprenör: Skanska
Arkitekt: Reflex

Bostadshuset:
Fastighetsbeteckning: ingår i Trollhättan 31
Nybyggnation.
Byggår: 2018
Inflyttning: Hösten 2019.
32 lägenheter. Lägenheter cirkaa 55 kvm resp 58 kvm.
Adress: Regeringsgatan 21
LEED-certifiering: Enligt Miljörosen.
Plan 4 Retail
Plan 3 Retail
Plan 1, 2 Stockholm Parkering
Entreprenör: Zengun
Arkitekt: Ahrbom & Partners

Fastighetsbeteckning Trollhättan 32:
Total renovering, tillbyggnad och fasadbyte .
Byggår fastighet: 1976.
Inflyttning: Sommaren 2016
Adress: Malmtorgsgatan 8
LEED-certifiering: Guld
Hyresgäst: Roschier Advokatbyrå
Plan 4 Retail
Plan 3 Retail
Plan 1, 2 Stockholm Parkering
Entreprenör: Zengun
Arkitekt: White

Fastighetsbeteckning Trollhättan 33:
Total renovering och tillbyggnad. 
Byggår fastighet: 1977.
Invigning den 23 mars 2017
Adress: Brunkebergstorg 6
LEED-certifiering: Guld
Hyresgäst: Nordic Choice Hotell med At Six och Hobo.
Entreprenör: NCC
Arkitekt: White

 


  

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.

Läs mer