Upplåter mässhallar i kampen mot corona

 
Upplåter mässhallar i kampen mot coronaMalmömässan. Foto: Easyfairs Easyfairs driver 10 mässhallar i Sverige, Belgien och Nederländerna. Nu gör bolaget samtliga mässhallar tillgängliga för lokala och nationella myndigheter i kampen mot coronaviruset. I Sverige innebär det att Åbymässan, Kistamässan och Malmömässan kan ställas till myndigheternas förfogande under den pågående krisen.

Easyfairs Nordic driver tre mässhallar i Sverige som nu står tomma när vårens planerade evenemang flyttats framåt i tiden. Easyfairs vill vara en aktiv del av samhället och hjälpa till i hanteringen av den kris som följer av coronavirusets spridning. 
Därför görs nu Åbymässan utanför Göteborg, Malmömässan i Malmö och Kistamässan i Stockholm tillgängliga för myndigheterna att använda i bekämpningen av Covid-19.

- Easyfairs vill vara en del av lösningen när hela samhället står inför en extrem utmaning. De flera tusen kvadratmeter stora mässhallarna skulle kunna användas för att möta flera olika behov för myndigheterna, säger Joachim Warnberg, vd för Easyfairs Nordic.

- Exempelvis skulle de kunna användas till lagring av medicinskt material eller tillfälliga sjukvårdsinrättningar. Vi har tre flexibla lokaler i Sveriges tre största städer, självklart ska de användas av myndigheterna i den mån det behövs extra resurser.

Easyfairs har varit i kontakt med flertalet kommuner, regioner samt med MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, kring att mässhallarna nu står tomma och kan användas. 
Men än finns inga beslut fattade kring hur lokalresurserna ska fördelas.

- Vi hoppas att en mässhall kan vara ett bra komplement till exempelvis de fältsjukhus och annat som planeras just nu, avslutar Joachim Warnberg.

Fakta:
  • Kistamässan, Stockholm, 8000 m2
  • Malmömässan, Malmö, 10 000 m2
  • Åbymässan, Mölndal utanför Göteborg, 10 500 m2 

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.

Läs mer