Unikt bostadskvarter vann markanvisningstävlingen

 
Unikt bostadskvarter vann markanvisningstävlingenFörutom en mindre egen uteplats vid varje hus finns stora gemensamma gröna ytor för umgänge och odling. Illustration Kamikaze Arkitekter 35 radhus i två eller tre våningar, i ett bilfritt kvarter med mycket gröna ytor, gemensamma mötesplatser, möjlighet att odla och där hållbarhet står i fokus. Så ser det vinnande bidraget ut för kvarteret Gåsen, med omedelbar närhet till både järnvägsstationen och Eslövs centrum.

– Ett helt unikt bostadskvarter kommer att byggas i centrala Eslöv. Det är spännande, hållbart och lägger ribban för hur vi vill att Östra Eslöv ska utvecklas i framtiden, säger Catharina Malmborg (M) och Lars Holmström (V) som båda suttit med i den utvärderingsgrupp som valt ut det vinnande förslaget från Kamikaze Arkitekter och 3HUS.

Det innebär att Kamikaze Arkitekter och 3HUS får möjlighet att köpa det cirka 6 300 kvadratmeter stora området för 8.8 miljoner kronor och skapa det nya bostadskvarteret.

Det blir 17 radhus i tre våningar och 18 i två våningar. Samtliga radhus kommer att säljas som bostadsrätter.

– Vi har lagt stor vikt vid gestaltningen för att skapa ett attraktivt område som lockar människor i olika skeden i livet, säger Ylva Hegelund, arkitekt som tillsammans med Johan Bisnert ritat det nya bostadskvarteret.

Alla radhusen kommer att ha egna mindre uteplatser och dessutom finns stora gemensamma platser för umgänge och odling. Bostadskvarteret ramas in av låga sittmurar och planteringsbänkar som inte stänger ute någon samtidigt som de håller ihop området.

Här planeras för ett gemensamhetshus, gemensamma förråd, växthus, odlingslotter, fruktträdgård och gott om plats för cykelparkering. Parkering för motorfordon samlas utanför området för att skapa en lugn oas där barn och vuxna säkert kan vistas i hela området. En pool för elektriska lådcyklar ingår i boendet och det är möjligt att bli medlem i en elbilspool.

– Vi vill ge möjlighet för de boende att dela på saker som inte används så ofta. En bil står parkerad 95 procent av sin livstid för att inte tala om hur sällan en skruvdragare eller kanttrimmer används, säger Ylva Hegelund.

Hållbarhet står i fokus. Husen byggs i trä och sten. På taken finns solceller som ger el till laddstolpar för elbilar och elcyklar. Gröna tak, terrasser och väggar med klängväxter ökar den biologiska mångfalden och dagvattnet tas till vara med ett smart system.

Det kom in hela elva tävlingsbidrag till markanvisningstävlingen för kvarteret Gåsen, vilket var över förväntningarna. Många välmeriterade byggbolag och arkitektkontor har deltagit med ambitiösa förslag. 

– Det känns som ett mycket bra val. Vinnaren har prickat in alla de kriterier vi efterfrågar. Nu ser vi fram emot att Östra Eslöv ska fortsätta att växa och utvecklas till den attraktiva stadsdel vi önskar, säger Johan Andersson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Det nya bostadskvarteret är ett av de första områdena i östra Eslöv som genomgår en omvandling. Planen är att det öster om järnvägen i framtiden ska byggas 3 000 nya bostäder. Alla med centralt läge nära Eslövs centrum.

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.

Läs mer