Två nya markanvisningar i Majorna

 
Två nya markanvisningar i MajornaTvå kvarter för bostäder inom Fixfabriksområdet har markanvisats. Nya bostäder kan byggas i Lorensbergs villastad.
Ytterligare två kvarteret på bussgaragetomten inom Fixfabriksområdet i Majorna har markanvisats. Det är Magnolia Bostad AB som på de två kvarteren ska bygga sammanlagt 376 lägenheter, 70 procent bostadsrätter och 30 procent hyresrätter. Priset för marken är 293 miljoner. 

Det första kvarteret på bussgaragetomten markanvisades i december i fjol. Då deltog 15 intressenter i markanvisningstävlingen och då gavs också en fingervisning om prisnivån för kommande markanvisningar på tomten. 

Bussgaragetomten består av sex kvarter som ska innehålla såväl hyresrätter som bostadsrätter. Detaljplanen medger att det totalt kan byggas cirka 850 bostäder på bussgaragetomten.

De två aktuella markanvisningarna, kvarter 3 och 6, som annonserades på försommaren har genomförts mitt under pågående Coronapandemi.

Markanvisningarna innehöll generella krav som mångfald i boendet, sociala åtaganden och ekologisk hållbarhet, som de båda intressenterna uppfyllde. I kriterierna för markanvisningen fanns även två kriterier som jämfördes, hyresnivån för hyresrätter samt antalet bostäder som skulle uppföras. 

Magnolia Bostad AB erhöll anvisningarna av kvarter 3 och 6 med en kombination av låg hyresnivå och en stor volym av antal lägenheter. Hyresrätterna kommer ha en genomsnittlig årshyra på 1 726 kronor per kvadratmeter boarea i kvarter 3 och 1 767 kronor per kvadratmeter boarea i kvarter 6. Sammanlagt ska 191 lägenheter inom kvarter 3 och 185 lägenheter inom kvarter 6 byggas. 
 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.

Läs mer