Tullgarnsbron i Uppsala är invigd

 
Tullgarnsbron i Uppsala är invigdBild: Peab Peab har färdigställt nybyggnationen av Tullgarnsbron i Uppsala. I helgen invigdes bron med folkfest och en mängd aktiviteter för att fira denna milstolpe i stadens infrastrukturella utveckling.

Tullgarnsbron, som sträcker sig över Fyrisån har byggts för att avlasta stadens centrala delar från biltrafik och skapa en bättre framkomlighet för Uppsalaborna. Brons design och konstruktion, med en öppningsbar klaff med linspel och en pylon som hävarm är nu färdigställd och möjliggör för båtar att passera och välkomna trafikanter att passera ån. Uppe på bron blir det ett körfält i varje riktning samt fyra meter breda gång- och cykelbanor på vardera sida. Brons totala längd är 60 meter.

– Vi är glada över att ha levererat ett projekt som inte bara förbättrar trafikflödet utan också bidrar till Uppsalas estetiska värde. De geotekniska förutsättningarna här vid Fyrisån har varit extra utmanande. Vi har till exempel slagit ned ca 10 000 meter pålar i marken för grundläggningen av bron. Det tillsammans med Fyrisåns höga vattenstånd och att vintern kom extra tidigt den här säsongen gav oss ordentliga utmaningar. Men att vi lyckats överträffa förväntningarna avseende kvaliteten i det vi byggt gör att jag är extra stolt över att vi nu inviger bron, säger David Eriksson, arbetschef på Peab.

Byggnationen av Tullgarnsbron har genomförts med ett  fokus på hållbarhet och kvalitet, vilket återspeglas i valet av material och byggtekniker. Brons gestaltning, med stål som naturligt rostar och skapar en levande yta, kompletteras av de robusta granitstenslandfästena. 

– Genom att göra medvetna val i projektet som till exempel att använda våra eco-produkter, 100 procent förnyelsebart bränsle och en lättare stålkonstruktion har vi kunnat spara drygt 350 ton koldioxid i projektet, säger David Eriksson.

Tullgarnsbron är den tredje rörliga bron som Peab utför på uppdrag av Uppsala kommun, efter Flottsundsbron och Vindbron.

Tullgarnsbron i siffror:
60 meter lång och 20 meter bred
111 ton broklaff
12 meter hög pylon
400 meter ny spont
190 betongpålar
234 ton armering
2734 ton betong

 

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen