Trämantra hos Wingårdhs

 
Trämantra hos WingårdhsBild: Universeum Efter alla decennier med betong, aluminium och glas har forna dagars kunskap kring hur man bygger stort med trä gått förlorad. När trä nu ses som en räddningsplanka för miljödeklarationerna behöver de gamla teknikerna läras in på nytt. Det menar Ulrika Davidsson, byggnadsingenjör hos Wingårdh Arkitektkontor.

I ett pressmeddelande från Södra berättar Ulrika Davidsson att hon har  jobbat sedan 1989 med många av kontorets uppmärksammade projekt, som satt Sverige på den internationella arkitekturkartan. Lägg till Wingårdhs mantra ”trä är vårt första val” och vi möter en expert som kan ge oss både en nulägesbild och en framtidsblick när det gäller träbyggnationen i vårt land.

Ulrikas roll hos Wingårdhs är som byggnadsingenjör där hon ofta är med från idé till färdigt projekt.  

— Ja, jag är med från början till slut, mer eller mindre. När vi är med i tävlingar om ett nytt projekt handlar det inte bara om att vinna. Huset ska gå att bygga också. Jag är först med som bollplank och ser till att vi får med tekniska snitt som redovisar materialvalen – och bekräftar att arkitektens vision verkligen går att genomföra. Om vi får projektet är vi sedan oftast med hela vägen fram till färdig byggnad, säger hon. 

Från experiment till policy 

— Universeum i Göteborg var det första projekt där jag var med om att använda trä i större omfattning. För hela kontoret ledde det till nya, lustfyllda upptäckter. Och det var ju helt i linje med byggnadens funktion.  

Drygt femton år senare införde Gert Wingårdh kontorets nuvarande policy, för klimatets skull lika mycket som för att utmana branschen. Man anställde samtidigt en träexpert med bakgrund inom produktion. 

— Vi gjorde det till vårt mantra. Går det att använda trä, ja, då ska vi föreslå trä. Det är förstahandsmaterialet för varje nytt projekt.  

Ulrika medger att det där inte är så lätt alla gånger. Ur ett arbetsmiljöperspektiv gör trä att det blir torrare och tystare arbetsplatser för byggnadsarbetarna. Men byggbranschen är i grunden inte speciellt lättrörlig. Hellre det säkra före det osäkra, lyder den vanliga devisen. 

— Så för att bidra till ökad kunskap om träbyggnation gör jag mycket research i mitt arbete och studerar våra äldre svenska träbyggnader. Hur gjorde man till exempel en takkonstruktion i en kyrka, långt innan det fanns betong? Sådant kan man inte hitta i dagens handböcker, det är rent detektivarbete. Att trä är ett levande material är något som många av oss älskar. Men det kräver också vår kärlek i gengäld. 

— En av de viktigaste sakerna att ta med sig in i det rationella byggandet är att trä rör sig. Där behöver man både på ritbordet och som byggare ha en viss sympati för materialet. Trä måste få lite utrymme att vara trä, helt enkelt, säger Ulrika Davidsson.

 

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen