Timber on top – ett steg mot hållbart byggande

 
Timber on top – ett steg mot hållbart byggandeHållbarhetsfrågorna löper som en röd tråd genom seminarieprogrammen på årets upplaga av Nordbygg. Timber on top är en av lösningarna som lyfts fram.
– Det bästa för miljön är att inte bygga alls men det är inte något möjligt alternativ. Med Timber on top vinner vi många fördelar för klimatet, säger Tomas Alsmarker, chef för innovation och forskning på Svenskt Trä.


Vad är hållbart byggande – på riktigt? Är det smart att riva befintliga, fortfarande fungerande byggnader och bygga nytt och förhoppningsvis hållbart? Eller finns det nya smartare lösningar? Ett alternativ kan vara Timber on top.

Genom att bygga på våningar i trä kan man minska klimatavtrycket och även dra fördelar av äldre fastigheter som redan finns på plats. Det menar i alla fall Tomas Alsmarker som är en av talarna som medverkar i Nordbyggs digra seminarieprogram på Innovationsarenan.

– Om vi använder det som redan är byggt kan vi tillgodose dagens behov utan att förstöra miljön för morgondagens generationer. Genom att välja trä minskar klimatavtrycket med en tredjedel. Det finns inte så många andra alternativ som är lika bra, säger han.

Timber on top i samverkan

Timber on Top är ett samverkansprojekt med syfte att öka kunskapen om på- och tillbyggnader med biobaserade, prefabricerade byggsystem samt utveckla cirkulära affärsmodeller där återanvändning och utveckling av befintliga byggnader ingår. En av aktörerna som är engagerade i projektet är föreningen Trästad. Jessica Becker är verksamhetsledare för föreningen och även hon framträder under flera seminarier på Nordbygg. Jessica menar att tekniken kan utvecklas ännu mer för att minska påverkan på klimatet.

– Vi har kommit en bit på väg men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Med den industriella tillverkningen förkortas byggtiderna och med digitaliseringen skulle processerna kunna effektiviseras ännu mer.

Kommersiella fördelar med trä

Det är inte bara inom ramarna för Timber on top som träbyggandet vinner mark. Tidigare har det byggts en hel del flerfamiljehus och kontorsfastigheter med trästommar och byggelement i trä. Jessica Becker lyfter fram flera nya projekt som ICA och Lidl genomför när de bygger nya butiker.

– Det är när vi börjar se affärsnyttan i träbyggandet som vi kan få till en förändring på riktigt. Vi är fortfarande i inledningsskedet i utvecklingen av massivt trä som byggmaterial, säger hon

    Av: Samuel Karlsson

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen