Tecknar nytt kontrakt för tunnelbanan

 
Tecknar nytt kontrakt för tunnelbananVisionsbild nya tunnelbanan - station Barkarby. Konstnär Irene Vestman. Bild: White Arkitekter. Skanska har tecknat avtal med Region Stockholm om en utbyggnad av den blå linjen mellan Akalla och Barkarby. Entreprenaden omfattar även stomkomplettering och tunnelinstallationer. Uppdraget är värt cirka 900 miljoner kronor.

I entreprenaden ingår framtagande av projektering och arbetshandlingar för hissar, rulltrappor och snedbanehissar vid de nya stationerna Barkarby och Barkarbystaden. Förlängningen av tunnelbanans blå linje kommer att gå helt under jord och stationerna kommer att ligga cirka 30 meter under marknivå.

Entreprenaden kommer att ha stort fokus på att minimera klimatpåverkan och ska bedrivas i enlighet med miljöcertifieringssystemet CEEQUAL. Målet för beställaren är nivån Very good. CEEQUAL-arbetet ska integreras i både projektering och produktion.

Skanska inleder förberedelserna omgående och ska vara färdiga med projektet innan utgången av 2025.

I november tecknade Skanska avtal med Region Stockholm om en tunnelbane-etapp i Nacka. Det kontraktet är värt cirka 1,2 miljarder kronor. Projektet omfattar nybyggnation av en tunnelbanetunnel om cirka 1 200 meter inklusive ett plattformsrum och två biljetthallar för station Nacka. Byggstarten är planerad till första kvartalet 2022 och projektet beräknas vara färdigställt under första kvartalet 2026.


 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen