Tecknar miljardkontrakt för vårdbyggnad

 
Tecknar miljardkontrakt för vårdbyggnadDen nya vårdbyggnaden på Malmö sjukhusområde. Bild: White Arkitekter Skanska har tecknat ytterligare avtal med Region Skåne i projektet för att bygga den nya vårdbyggnaden på Malmö sjukhusområde.
Kontraktet för de nu tecknade och återstående etapperna är värt cirka 4,2 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Sverige för det tredje kvartalet 2019.


Byggnaden kommer att bestå av två huskroppar med 10 respektive 11 plan ovan mark, sammanlänkade med kulvertar och förbindelsegångar, och kommer att rymma över 2 200 rum och bli arbetsplats för mer än 2 000 personer.

I och med den nya vårdbyggnaden får sjukhusområdet över 100 000 kvadratmeter ny yta för bland annat operationssalar, vård- och intensivvård. Den nya vårdbyggnaden är en del av den ny- och ombyggnation som Region Skåne genomför på Malmö sjukhusområde.

Arbetet med återstående etapper i projektet startar omgående och första patienten ska kunna tas emot i nya vårdbyggnaden under 2024. 

Ambitionen är att vårdbyggnaden ska kunna certifieras enligt Miljöbyggnad, nivå silver. 


 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.

Läs mer