Tävling ska utse arkitekt till ny arena

 
Tävling ska utse arkitekt till ny arenaFoto: Kungsbacka Nu utlyser Kungsbacka en projekttävling som ska utse arkitekt att gestalta Kungsbacka arena. Tävlingen startar i februari och i juni 2023 ska vinnare utses.

Arenan ska fylla de behov som finns i Kungsbacka av att kunna arrangera större kultur- och idrottsevenemang samt evenemang och mässor samtidigt som det ska vara en naturlig mötesplats i vardagen. Arenan kommer att ligga i centrala Kungsbacka stad och ska vara en attraktiv och välkomnande plats för invånare och besökare.

– I och med beslut om projekttävlingen har vi tagit ett viktigt steg i arbetet med arenan. Arenan kommer att bli en betydelsefull del av vår stad och i arbetet med att stärka Kungsbacka som plats och besöksmål, säger kommunstyrelsens ordförande Lisa Andersson.

Tävling i två steg

Tävlingen är indelad i två steg där det första steget består av en så kallad prekvalificering där man tittar på om de inlämnade tävlingsansökningarna uppfyller de krav som ställs och därefter görs ett urval till steg två. Det andra steget består av tävlingsskedet där de utvalda arkitektkontoren från prekvalificeringen redovisar förslag på hur arenan och dess angränsande miljö ska gestaltas.

– Vi ser fram emot att ta del av förslag om hur arenan kan gestaltas. En arena med god arkitektur och som vi kan vara stolta över. Det finns många utmaningar som de ska presentera förslag på så som hållbara lösningar, säger projektledare för tävlingen samt planarkitekt Magnus Björned.

En jury bestående av både politiker, sakkunniga tjänstepersoner och externa arkitekter kommer att välja ut det vinnande förslaget.

Ska stärka Kungsbackas utbud

Arenan blir en del av ett kreativt och upplevelserikt område. Runtomkring arenan finns gott om ytor för lek, lärande och möten. Här finns ett nytt badhus med den populära Idrottsparken utanför, sporthallar, flertalet bollplaner, ishall, Kungsbacka teater, skolor och centrala bostadskvarter. Alla delarna i området bidrar till liv och rörelse på olika sätt. Arenan blir en viktig pusselbit i området och i hela staden.

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen