Svenskt KL-trä till Kina

 
 • En kinesisk regeringsdelegation besökte bland annat Lindbäcks fabrik i Haraholmen, Norrrbotten. Henrik Hauptmann, fabrikschef, visade runt. Foto: Maria Fäldt

  En kinesisk regeringsdelegation besökte bland annat Lindbäcks fabrik i Haraholmen, Norrrbotten. Henrik Hauptmann, fabrikschef, visade runt. Foto: Maria Fäldt

 • KL-trä. Foto: Stora Enso

  KL-trä. Foto: Stora Enso

 • Petri Perttula

  Petri Perttula

 • Mikael Eliasson

  Mikael Eliasson

Föregående
Nästa
 
Kina är intresserade av svenska trähus baserade på KL-trä. 
Det handlar om ny svensk export.
Europeiska träindustriföretag ligger först i världen med denna teknik.
– Jag bedömer att KL-trä kommer att få ett genombrott i Kina och på sikt ta en stor andel av byggmarknaden. Jag tror att de första byggprojekten av flervåningshus baserade på KL-trä startar i Kina 2019 eller 2020, säger Petri Perttula, Stora Enso, direktör för nya affärsprojekt.


Stora Enso är ett av Europas största skogsföretag och Stora Enso är världens största producent av KL-trä. Tillsammans med, eller genom European Wood, arbetar företaget arbetar för att nå ett genombrott för KL-trä i Kina, världens största byggmarknad. Stora Enso har fabriker för KL-trä i Österrike och en ny fabrik byggs nu på Gruvön i Värmland.

– Stora Enso ser en möjlighet att expandera, säger Petri Perttula, Stora Enso, direktör för nya affärsprojekt.

Han fortsätter:
– Jag bedömer att KL-trä kommer att få ett genombrott i Kina och på sikt ta en stor andel av byggmarknaden. Jag tror att de första byggprojekten av flervåningshus baserade på KL-trä startar i Kina 2019 eller 2020, säger Petri Perttula.

KL-trä har potential att användas i Kina för flerbostadshus, kontor och skolor, byggnader med fler våningsplan, 12 till 15 våningar.

– Det viktiga för Stora Enso är att KL-trä når ett genombrott i Kina och tar en stor del av Kinamarknaden i konkurrens med betongen. Det påverkar hela världsmarknaden. Vi arbetar för att KL-trä ska få en växande marknadsandel i hela världen.

Hans uppfattning är att europeiska företag kan bli viktiga leverantörer på Kinas marknad för KL-trä.

– Vårt mål är att timmer och trä ökar och att andelen för betong minskar. Stora Enso är beredd att dela med sig av sina erfarenheter för att påskynda utvecklingen och öka användningen av trä i Kina, säger Petri Perttula.

Petri Perttula påpekar att det tar tid innan KL-trä slår igenom i Kina. Ny reglering ska införas och kinesiska företag behöver få erfarenheter av trätekniken. Ett nytt ekosystem måste etableras i Kina med kompetenta företag som kan jobba med trähus.

För de europeiska träförädlingsföretagen är utvecklingen i Kina de närmaste åren av strategisk betydelse.
– Kina är världens största konstruktionsmarknad. Potentialen finns där, säger Mikael Eliasson, vd för Svenskt Trä.

De svenska företagen driver i samarbete med kinesiska myndigheter standardiseringsarbete för höga hus i trä. Eftersom Kina är ett stort land har detta en stark inverkan på global standard inom ISO, Internationella standardiseringsorganisationen. En sådan standard kan få stor betydelse. Den kan i första hand få spridning i Kina och Europa men underlättar ett genombrott för träbaserat byggande i resten av världen.

– En ISO-standard för att bygga trähus kommer att få en väldig påverkan på världsmarknaden, säger Mikael Eliasson.

De europeiska företagen blir leverantörer till en stor världsmarknad av standardiserad produkter för träbyggnader. Dessutom pågår ett intensivt arbete i Nordamerika som också utvecklar sitt träbyggande.

KL-trä är i Europa främst baserat på gran och tall, träd som finns i det norra barrträdsområdet. De länder som har sådana skogar får med KL-trä, en kommande standard i Kina och en ISO-standard helt enkelt en ny exportprodukt som kan riktas till andra länder i världen som saknar sådana skogstillgångar.

Svenskt Trä påpekar att Kina har egna stora skogstillgångar. Kina har cirka 200 miljoner hektar skogsmark vilket är tio gånger mer jämfört med Sverige. Men Kina är ett stort land med många konsumenter varför Kina även kommer att ha stort behov av att importera trävaror av alla slag under mycket lång tid framöver. Kina kommer därför att ha stort behov av att importera trävaror av alla slag under mycket lång tid framöver.

De senaste åren har Ryssland blivit Kinas största leverantör av trävaruprodukter. Ryssland har dock i dag ingen egentlig tillverkning av produkter som KL-trä.
Svenskt Trä ser sammantaget stora möjligheter att trä ökar sin andel av byggproduktionen.

– Träbyggnader kan ta 50 procent av bostadsbyggandet. Det visar en utredning som Linköpings Universitet publicerade 2017. Skogs- och träindustrin har alltså möjlighet att öka sina marknadsandelar kraftigt baserat på effektiv byggprocess och lägre klimatavtryck, jämfört med traditionella byggsätt och material, säger Mikael Eliasson.
 I hela världen finns behov av att reducera klimatavtryck och att effektivisera byggprocesserna och då är träbyggande ett nytt alternativ.

– Vi har även klivit in i Indien. Jag räknar med att Indien också kommer att intressera sig för träbyggande, precis som Kina, säger Mikael Eliasson.

Nyligen besökte en kinesisk regeringsdelegation bland annat Lindbäcks nya fabrik i Haraholmen, Norrrbotten och Martinsons i Bygdsiljum, Västerbotten, för att lära mer om modernt trähusbyggande division för vetenskap och teknikutveckling.

Delegationen kom från MOHURD, Ministry of Housing and Urban-Rural Developement, vilket i svenska ögon motsvarar en kombination av Bostadsdepartementet och Boverket.

Den kinesiska delegationen besökte även Skellefteå kommun som rapporterade om sina strategi för att bygga trähus. De besökte också Piteå, Stockholm, Oslo och Wien vid sitt europabesök.

 

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.

Läs mer