Stort träprojekt försenas

 
Stort träprojekt försenasBild: Gällivare kommun Gällivare kommun har efter anbudsutvärdering utsett SSEA till den entreprenör som får i uppdrag att färdigställa byggandet av multiaktivitetshuset. Nåiden Bygg AB, som också lämnade anbud, har nu inkommit till förvaltningsrätten med begäran om överprövning av beslutet.

I november annonserades upphandlingen av den fjärde avslutande etappen av multiaktivitetshuset i Gällivare. Upphandlingen riktade sig mot byggentreprenörer som ska ansvara för färdigställande av huset. Efter anbudsutvärdering har Gällivare kommun utsett SSEA till den entreprenör som får i uppdrag att färdigställa byggandet av multiaktivitetshuset. Nåiden Bygg AB, som också lämnat anbud, har nu inkommit till förvaltningsrätten med begäran om överprövning av beslutet. Ärendet ligger nu för beslut hos förvaltningsrätten.

Byggstarten av den avslutande delen av multiaktivitetshuset var planerad att starta hösten 2024 men riskerar nu att försenas.

- En överprövning är mycket olycklig för projektet eftersom en prövning i domstol ofta drar ut på tiden vilket kan ge försenad byggstart och därmed försenat färdigställande. Ett eventuellt uppehåll mellan den nu pågående entreprenaden med betongarbeten och nästa kan dessutom resultera i merkostnader för kommunen, säger Peter Eriksson, tillförordnad projektchef på Gällivare kommun.

 - Möjligheten till överprövning av en tilldelning är en av spelreglerna i en offentlig upphandling och inget som kommunen kan påverka. Det är bara att vänta och se hur förvaltningsrätten beslutar i ärendet, fortsätter Peter.

Om multiaktivitetshuset 

Multiaktivitetshuset är Gällivare kommuns satsning till ett aktivt och socialt liv i centrum, där kultur, sport och fritid ska genomsyra huset. Byggnaden ska bli en välkomnande mötesplats för medborgare, besökare och inflyttare där aktiviteter engagerar och möjlighet till socialisering och gemenskap finns. Byggnaden blir i sex våningsplan och kommer innehålla äventyrsbad, simhall med undervisningsbassäng med höj- och sänkbar botten, spa, sporthall, restaurang, bio, klättervägg, skatehall, bowling och mycket mer. Multiaktivitetshuset är en del av samhällsutvecklingen i Gällivare.

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen