Stor markanvisning i Hyllie

 
Stor markanvisning i HyllieBild: Malmö stad Nio byggaktörer får varsin markreservation i Hyllie i Malmö. Området öster om Hyllievångsparken är unikt för sitt klimatfokus.
I markanvisningen har kommunen efterfrågat förslag med ett stort fokus på klimatomställningen och att bebyggelsen ska ha en god gestaltning. Det ställdes även krav på ett maximalt koldioxidutsläpp varpå byggaktörerna har fått ta fram en klimatkalkyl som ska följas upp under hela projektets livstid.

– Det har varit ett mycket stort intresse från marknaden och vi har fått in väldigt många intressanta förslag både när det gäller klimatfrågan och den arkitektoniska kvaliteten. Det finns även en bra bredd bland byggaktörerna vilket bådar gott inför det framtida arbetet, säger Camille P Cederberg från Malmö stad som varit ansvarig för markanvisningen.

Det är ALFA Limhamn AB, ByggVesta AB, INKLD Projektutveckling Theta AB, JM AB, Magnolia Projektbolag, Riksbyggen ek för, Skanska Projektutveckling Sverige AB, Sundprojekt Bostads AB och Volito Fastigheter som blivit tilldelade markreservationerna.

Öster om Hyllievångsparken omfattas i sin helhet av fyra bostadskvarter, två kon­torsbyggrätter, en förskola, en mobilitets- och parkeringsanläggning, allmänna gator och ett nytt torg.

Området är även Malmös senaste Citylab-certifierade stadsdel. Detta innebär att stadsdelen lever upp till en rad nationella och globala krav inom hållbarhet. 

 

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen