Startskott för 900 bostäder i Malmö

 
Startskott för 900 bostäder i MalmöFoto: Ikano Bostad Malmös nya stadsdel Elinegård fortsätter att växa. Det första spadtaget har tagits för områdets fortsatta utveckling med ytterligare cirka 900 bostäder vid kanten till Limhamns kalkbrott.

˗ Det känns otroligt bra att det tas ytterligare steg i den fortsatta utvecklingen av Elinegård. Det här är ett viktigt startskott för ett bostadsområde med närhet till både natur och centrum och med fokus på hållbart byggande. I takt med att Malmö växer ser vi ett ökat behov av bostäder och service, och där måste hållbarhet och långsiktighet vara ledord redan från början, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

Elinegård är en av Malmös nya stadsdelar och utvecklas i tre etapper

˗ Det är fantastiskt roligt att vi nu är i gång med nästa etapp! Elinegård kommer bli en stadsdel att längta hem till, där det är enkelt att göra hållbara val i vardagen och där vi kommer att ta vara på områdets historia och rika växt- och naturliv, säger Maria Hagman, bostadsutvecklingschef syd/väst på Ikano Bostad.

Ambitionerna för andra etappen är höga. När allt står klart kommer cirka 900 bostäder att vara på plats och här kommer även områdets mobilitetshus att finnas. Målet är att skapa ett grönskande och levande område med låg klimatpåverkan, främja ekosystemtjänster och biologisk mångfald, skapa möjligheter till gemenskap och möten i vardagen och bidra till uppfyllandet av FN:s Agenda 2030.

˗ För första gången ser vi nu en privat aktör som med stöd i vårt certifieringssystem Citylab tar ett helhetsgrepp kring hållbarhet i utvecklandet av en ny stadsdel. Förutom konkreta mål värnar programmet och Ikano Bostad den biologiska mångfalden i Elinegård vilket stärker ekosystemet och är en effektiv åtgärd för att möta klimatförändringarna. Malmö ligger verkligen i framkant här och vi ser alla fram emot vårt fortsatta samarbete, säger Sigrid Walve, chef Citylab på Sweden Green Building Council.

Ikano Bostad är den första privata aktören i Sverige att utveckla en stadsdel enligt ett hållbarhetsprogram som certifierats enligt Citylabs metodik för hållbar stadsdelsutveckling. Hållbarhetsprogrammet har tagits fram tillsammans med flera förvaltningar från Malmö stad, SGBC, arkitekter och landskapsarkitekter. Programmet innehåller konkreta mål och aktiviteter som skapar förutsättningar för ett systematiskt hållbarhetsarbete och skapar samsyn mellan områdets olika aktörer.

FAKTA
Ikano Bostad i Elinegård
Ikano Bostad började byggnationen av Elinegård 2014. Områdets första del har utvecklats tillsammans med ett antal andra byggherrar och kommer att bestå av cirka 1 800 bostäder när allt står klart.

Etapp två kommer att utvecklas enligt hållbarhetsprogrammet. För utvecklingen av området har även ett grönt gestaltningsprogram tagits fram tillsammans med bland annat ekologer för att säkerställa att området utvecklas med så stort fokus på de gröna värdena som möjligt. Etapp två är planerat för cirka 900 bostäder med planerad byggstart under 2023.

Totalt ska det byggas cirka 2 600 bostäder i Elinegårds två första etapper. Den tredje etappen som ägs av Malmö stad kommer att bestå ungefär lika många bostäder.

I samband med framtagandet av hållbarhetsprogrammet har även ett hållbarhetsråd för området upprättats. Hållbarhetsrådets uppgift är att vägleda och säkerställa att hållbarhetsprogrammet följs i alla skeden.

Om Citylab
Området kommer att utvecklas utifrån Citylab som är det första certifieringssystemet för hållbar stadsdelsutveckling som är framtaget för svenska förhållanden. Citylab har utvecklats av Sweden Green Builing Council (SGBC) tillsammans med ett antal aktörer. Syftet med Citylabs process är att det ska underlätta en hållbar stadsdelsutveckling och att stadsdelar utvecklas och planeras med hänsyn till nationella hållbarhetsmål och FN:s globala mål för en hållbar utveckling, Agenda 2030. 

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen